Focus op mkb: de WHOA en dreigende discontinuïteit

Informatie

In deze aflevering van Focus op mkb gaat D.J. ter Harmsel AA RB in gesprek met WHOA-deskundige J. Wietsma AA en advocaat en herstructureringsdeskundige mr. B. van Leeuwen over dreigende discontinuïteit bij ondernemingen. Zij bespreken wat de rol en de verantwoordelijkheid van de accountant hierbij is en staan uitgebreid stil bij de WHOA. Na het volgen van deze cursus beschikt u over praktische handvatten waarmee u cliënten kunt bijstaan in zwaar weer.

Deze cursus is opgenomen eind mei 2021.

Preview

Leerdoelen

Leerdoel PE-portfolio

Met het afronden van deze cursus verricht u een leeractiviteit in het kader van het PE-portfolio leerdoel:

Ik kan belangrijke signalen die duiden op discontinuïteit opmerken en ben in staat om de regels op dit terrein toe te passen.

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u bekend met do's en don'ts bij de begeleiding van ondernemingen die in zwaar weer verkeren.
 • bent u zich bewust van uw verantwoordelijkheden als accountant wanneer uw cliënt met dreigende discontinuïteit geconfronteerd wordt.
 • weet u wanneer en op welke wijze de WHOA ingezet kan worden bij continuering van de onderneming.
 • bent u bekend met het TOA-krediet.

Auteur

 • D.J. ter Harmsel AA RB

  Na zijn studie startte Dirk ter Harmsel als AA RB bij Alfa accountants en adviseurs. Vanaf 1 oktober 2010 is hij directeur Vaktechniek accountancy. In de periode 2004 -2008 was hij bestuurslid van de NOvAA, in het laatste jaar nam hij het voorzitterschap voor zijn rekening. In 2009-2010 was hij lid van de accountantskamer te Zwolle. Deze functie heeft hij moeten opgeven toen hij in juli 2010 opnieuw in het bestuur van de NOvAA gekozen werd. Vanaf juni 2012 tekende hij opnieuw voor het voorzitterschap. In juni 2013 is hij benoemd als bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van de NBA. Per 22 juni 2015 is Diana Clement zijn opvolger. 
   

 • mr. B. van Leeuwen

  Na een studie rechten in Leiden en een stage op een advocatenkantoor was Benne van Leeuwen ervan overtuigd dat hij in hart en nieren advocaat was. Inmiddels mag hij al meer dan 30 jaar het mooie vak van advocaat en curator uitoefenen, waardoor hij over veel ervaring beschikt met ondernemingsrechtelijke vraagstukken en de specifieke aspecten van de overnamepraktijk. In al die jaren heeft hij geleerd in de schoenen van de ander te gaan staan en juist daar waar het moeilijk is kansen te onderkennen; of het nu gaat om conflicten tussen aandeelhouders en zakelijke echtscheiding, of spanningen bij faillissementen; steeds vraagt dit om een creatieve en analytische benadering, nuchter en zakelijk. Benne van Leeuwen volgde tevens een opleiding tot mediator en arbiter en heeft zich gespecialiseerd in het faillissementsrecht via de Insolad-opleiding, en in de WHOA / Herstructureringsdeskundige en Observator (PAO-Leiden 2021).

 • J. Wietsma AA

  Jan Wietsma AA is mede-eigenaar van MKB-kredietcoach, WHOA-deskundige, financieringsdeskundige, bedrijfscoach, toezichthouder en docent. Hij ontwikkelt samen met partijen in de financiële verantwoordingsketen duurzame oplossingen voor de ondernemer en zijn/haar accountant. Als mede-eigenaar van MKB-kredietcoach treedt hij zowel op als coach, docent, auteur, ontwikkelaar en onderzoeker en zet hij zijn deskundigheid in op het gebied van behavioral finance en innovatie. Daarnaast wordt Jan Wietsma met enige regelmaat door zowel publieke als private partijen gevraagd als adviseur op het terrein van digitale ontwikkelingen zoals blockchain, robotisering, AI, circulaire economie en de energietransitie op business- en verdienmodellen.