Focus op mkb: coronamaatregelen in de jaarrekening

Informatie

In deze aflevering van Focus op mkb gaat D.J. ter Harmsel AA RB in gesprek met C.M. Verdiesen AA over de verschillen tussen NOW 1 en 2 en over de verwerking van de NOW in de jaarrekening. Tevens staan ze stil bij de TVL, die aan populariteit wint. Na het volgen van deze cursus bent u weer op de hoogte van de belangrijkste actualiteiten en het effect daarvan op uw werkzaamheden.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de belangrijkste verschillen tussen de accountantsprotocollen van NOW 1 en NOW 2.
 • weet u wat de aandachtspunten zijn bij het combineren van de NOW- en jaarrekeningwerkzaamheden.
 • kunt u een betere afweging maken tussen de NOW en de TVL.
 • weet u hoe u moet handelen in geval van fraude met, of oneigenlijk gebruik van, NOW-subsidie.
 • bent u op de hoogte van de belangrijkste verslaggevingsaspecten op het gebied van continuïteit. 

Auteur

 • D.J. ter Harmsel AA RB

  Na zijn studie startte Dirk ter Harmsel als AA RB bij Alfa accountants en adviseurs. Vanaf 1 oktober 2010 is hij directeur Vaktechniek accountancy. In de periode 2004 -2008 was hij bestuurslid van de NOvAA, in het laatste jaar nam hij het voorzitterschap voor zijn rekening. In 2009-2010 was hij lid van de accountantskamer te Zwolle. Deze functie heeft hij moeten opgeven toen hij in juli 2010 opnieuw in het bestuur van de NOvAA gekozen werd. Vanaf juni 2012 tekende hij opnieuw voor het voorzitterschap. In juni 2013 is hij benoemd als bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van de NBA. Per 22 juni 2015 is Diana Clement zijn opvolger. 
   

 • C.M. Verdiesen AA

  Carel Verdiesen is vicevoorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en sinds begin 2015 lid van de Signaleringsraad van de NBA. Hij is zelfstandig gevestigd accountant  en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de MKB-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, controlestandaarden en kwaliteitssystemen. Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancyvaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.