Aandachtspunten inkomstenbelasting 2020

Informatie

Docent Heleen Elbert vertelt vanuit haar expertise over fiscale wijzigingen; dit keer in relatie tot de inkomstenbelasting. Bij box 1 besteedt zij onder andere aandacht aan de eigen woning, de persoonsgebonden aftrek (PGA), de winst uit onderneming en het inkomen. Ook de aanpassingen in box 2 en box 3 doorloopt zij met u. Het betreft kleine wijzigingen, maar vaak vertegenwoordigen zij grote belangen. Na de cursus bent u weer up-to-date en kunt u uw klant bewustmaken van de aandachtspunten voor de aangifte.

Deze cursus is in april 2021 opgenomen.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • weet u om te gaan met de veranderingen in box 1 voor waaronder de eigen woning, de persoonsgeboden aftrek (PGA), de winst onderneming, inkomen, vermogensetikettering en de auto, fiets en woning op de zaak.   
  • heeft u kennis van de box-2 wijzigingen rondom aandelen in de bv, de RC/lening, en het gebruikelijke loon.
  • bent u op de hoogte aandachtspunten in box 3, zoals het verwerken van bitcoins of het verwerken van het vermogen van een minderjarige.

Auteur

  • H.A. Elbert

    Mr. H.A. Elbert is fiscaal jurist en oud-belastinginspecteur. Zij is werkzaam als belastingadviseur bij ELBERT Fiscaal (www.elbertfiscaal.nl). Als auteur is zij verbonden aan onder meer het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, de fiscale encyclopedie Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht en het tijdschrift Belastingzaken. De titel ‘De auto, zakelijk en privé’, verschenen bij Sdu Uitgevers, is eveneens van haar hand. Daarnaast geeft zij regelmatig lezingen en trainingen op, onder meer, het gebied van de autobelastingen.