Actualiteiten verslaggeving

Informatie

Lopen u en uw klant risico’s omdat u niet op de hoogte bent van de laatste verslaggevingsactualiteiten? Volg dan deze cursus om met meer vertrouwen de jaarrekening op de juiste wijze uit te brengen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Tijdelijke wetswijziging in het kader van termijnen (Tijdelijke wet Covid-19)
 • Verwerking van de NOW-subsidie (RJ-uiting 2020-13)
 • Tijdelijke huur- en leaseverlagingen vanwege de coronacrisis (RJ-uiting 2020-12)
 • Waarderingen en bijzondere waardeverminderingen
 • Update Handreiking D3.2: de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door kleine rechtspersonen

Deze cursus is in februari opgenomen.

Preview

Leerdoelen

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de planning van uw werkzaamheden aanpassen als gevolg van de tijdelijke wetswijziging in het kader van formele termijnen. 
 • bent u bekend met de aandachtspunten bij de verwerking van de NOW-subsidie. 
 • kunt u uw klant adviseren bij de tijdelijke toegestane uitstel van huur- en leaseverlaging vanwege de coronacrisis. 
 • weet u hoe u juist moet omgaan met de vele regels over waarderingen en bijzondere waardevermindering.
 • bent u bekend met de bijzonderheden in Handreiking D3.2 over de toepassing van fiscale waarderingsgrondslagen door kleine rechtspersonen. 

Auteur

 • C.M. Verdiesen AA

  Carel Verdiesen is vicevoorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en sinds begin 2015 lid van de Signaleringsraad van de NBA. Hij is zelfstandig gevestigd accountant  en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de MKB-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, controlestandaarden en kwaliteitssystemen. Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancyvaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.