Fiscaal Journaal maart 2021

Informatie

Deze cursus is oorspronkelijk ontwikkeld voor fiscalisten. Afhankelijk van uw fiscale voorkennis kan het niveau van deze cursus verschillen van de andere cursussen.

Het Fiscaal Journaal brengt u elke maand op de hoogte van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen. Onze vaste presentator Philip Ruys loodst u deze maand door alle belangrijke nieuwtjes in de fiscale wetgeving, fiscaal beleid en fiscale jurisprudentie. In deze editie is zijn gast Cindy van de Luijtgaarden-Braat. Samen bespreken zij de volgende onderwerpen:

 • UBO-register en recht op privacy
 • Aanpassingen NOW
 • Uitbreiding steun Tegemoetkoming Vaste Lasten
 • Kamerbrief over wetten waar Belastingdienst zich niet aan gehouden heeft
 • Gebruikelijk loon lager dan minimumloon
 • Lening aan dga: afkoop pensioen
 • Mogelijk op termijn een aanpassing van het fbi-regime
 • 35% eigendom is te weinig voor eigenwoningforfait
 • Integrale kostenvergoeding door onredelijk gedrag inspecteur
 • Misbruik procesrecht wegens klakkeloos procederen

Daarnaast is er weer een editie van De Leeshoek, waarin onze experts kort interessante recente vakliteratuur bespreken.

Deze cursus is opgenomen in maart 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de coronasteunpakketten
 • kunt u aangeven waarom het fbi-regime mogelijk aangepast gaat worden
 • kunt u uitleggen waarom het (deels) openbare karakter van het UBO-register mogelijk onrechtmatig is
 • bent u op de hoogte van de belangrijkste recente fiscale jurisprudentie
 • weet u of een dga zichzelf een gebruikelijk loon kan betalen dat lager is dan het minimumloon

Auteur

 • mr. H.Ph. Ruys

  Mr. Philip Ruys is fiscaal jurist en ondernemer. Hij deed als belastingadviseur en advocaat ruime ervaring op in de internationale praktijk, de dga-praktijk, vastgoed en fiscale procesvoering. Hij werkte onder meer bij Loyens, EY en VMW Taxand. Hij was in deeltijd universitair docent aan de Universiteit Leiden en schreef een groot aantal artikelen en enkele boeken. Hij was de bedenker en (hoofd)redacteur van onder meer Tijdschrift Formeel Belastingrecht, Fiscaal Praktijkblad, Vakblad Estate Planning, Taxence en Tax Talks en 10 jaar lang hoofdredacteur van Belastingzaken (SDU). In 2009 richtte hij het Register Estate Planners op. In 2007 richtte hij Licent Academy op. In 2017 nam Sdu Uitgevers Licent Academy over.

 • mr. drs. C.J.M. van de Luijtgaarden-Braat

  Cindy van de Luijtgaarden-Braat heeft een fiscaal-economische en notarieel-juridische achtergrond. Zij werkt sinds 2005 als belastingadviseur en estate planner bij BDO en is sinds 2019 hoofd Private Client Services van BDO. Cindy heeft ruime ervaring met dienstverlening aan vermogende families, veelal met een (familie)bedrijf. Zij adviseert hen op het gebied van vermogensplanning en vermogensstructurering, zowel nationaal als in relatie tot België. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (bedrijfs)opvolgingsvraagstukken, optimale structuren en schenkingstrajecten, maar ook aan fiscale advisering bij echtscheidingen en boedelafwikkelingen. Cindy publiceert op regelmatige basis in VP Bulletin en verzorgt cursussen voor estate planners en notarissen.