Focus op mkb: bedrijfswaardering en -overname

Informatie

In deze aflevering van Focus op mkb staat bedrijfswaardering en -overname centraal. D.J. ter Harmsel AA RB gaat in gesprek met mr. dr. C.G. Dijkstra en R.C. van Denderen RA RV over de belangrijkste vraagstukken waar u mee te  maken krijgt als uw cliënt u om advies vraagt op dit gebied. Ze bespreken de waarderingsmethodes en hun voor- en nadelen, tips voor het verkloopklaar maken van de onderneming en de belangrijkste fiscale aspecten. Waar moet de ondernemer aandacht aan besteden om het maximale uit de verkoop van zijn bedrijf te kunnen halen? Bij welke zaken kunt u uw cliënt zelf ondersteunen en welke zaken kunt u beter overlaten aan de waarderingsdeskundige? Op deze en meer vragen geven de docenten antwoord.

Deze cursus wordt in maart 2021 verwacht.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kent u de voor- en nadelen van verschillende waarderingsmethodes.
 • kunt u beter inschatten wanneer het verstandig is een fiscalist of waarderingsdeskundige in te schakelen.
 • weet u welke stappen de ondernemer moet zetten om zijn of haar bedrijf goed voor te bereiden op de verkoop.
 • weet u welke fiscale valkuilen u kunt tegenkomen bij de verkoop of aankoop van een bedrijf en hoe de ondernemer zich hier op kan voorbereiden.

Auteur

 • D.J. ter Harmsel AA RB

  Na zijn studie startte Dirk ter Harmsel als AA RB bij Alfa accountants en adviseurs. Vanaf 1 oktober 2010 is hij directeur Vaktechniek accountancy. In de periode 2004 -2008 was hij bestuurslid van de NOvAA, in het laatste jaar nam hij het voorzitterschap voor zijn rekening. In 2009-2010 was hij lid van de accountantskamer te Zwolle. Deze functie heeft hij moeten opgeven toen hij in juli 2010 opnieuw in het bestuur van de NOvAA gekozen werd. Vanaf juni 2012 tekende hij opnieuw voor het voorzitterschap. In juni 2013 is hij benoemd als bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van de NBA. Per 22 juni 2015 is Diana Clement zijn opvolger. 
   

 • mr. dr. C.G. Dijkstra

  Chris Dijkstra houdt zich als directeur van Watermill in het bijzonder bezig met het familiebedrijf. Dit heeft als adviseur maar ook als wetenschapper zijn aandacht. Ook waar het gaat om de fiscaliteit van de betrokken personen, denk bijvoorbeeld aan de DGA. Dit zowel in nationale als internationale context. Voor meer informatie: www.watermill.nl of www.chrisdijkstra.nl.

 • R.C. Van Denderen RA RV MBV

  Robin is werkzaam bij Schuiteman M&A – Corporate Finance en is gespecialiseerd in bedrijfswaarderingen in brede scala aan situaties waaronder overnames, overdracht binnen familieverband en in disputen en voor een breed scala aan cliënten, van mkb tot internationaal. Robin studeerde accountancy aan de Nyenrode Business Universiteit en is sinds 2014 ingeschreven als registeraccountant. In 2018 behaalde hij de graad van master Business of Valuation aan TIAS School for Business and Society waarna hij is ingeschreven als register valuator. Sinds 2020 is hij tevens geregistreerd in het landelijk register van gerechtelijk deskundigen na afronding van de Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige aan de Universiteit Leiden.