Fraude onder controle

Informatie

In deze cursus wordt ingezoomd op de frauderisicoanalyse, de controleaanpak en de handelswijze na het constateren van fraude en overtreding van wet- en regelgeving. De kernvraag hierbij is: wat is uw rol als accountant precies?

Fraude heeft vele verschijningsvormen. Deze cursus legt de theoretische basis op het gebied van controleopdrachten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, voorbeelden van dilemma’s en korte casussen, verkrijgt u de benodigde kennis, inzichten en vaardigheden. Zij zullen u helpen de analyse van frauderisico’s op professioneel-kritische wijze op te zetten, signalen van fraude en onregelmatigheden op te pikken, en om te gaan met geconstateerde fraude of overtreding van wet- en regelgeving. 

Deze cursus is in maart 2021 geactualiseerd. 

 

Preview


 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus 
  • heeft u inzicht in het begrip fraude, het ontstaan van fraude en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Wwft.
  • bent u bekend met de verschillen in omgang met fraude tussen de controleopdracht en de overige opdrachten die een accountant voor cliënten uitvoert.
  • weet u hoe u de frauderisicoanalyse op professioneel-kritische wijze moet opzetten.
  • kunt u signalen van fraude en onregelmatigheden op te pikken.
  • kunt u bepalen hoe u moet omgaan met geconstateerde fraude of overtreding van wet- en regelgeving.

Auteur

  • drs. E. van der Wösten RA

    Drs. Edwin van der Wösten RA is als partner verbonden aan het Compliancekantoor en als docent aan Business Universiteit Nyenrode. In de periode 2008 tot 2011 is Van der Wösten als senior toezichthouder werkzaam geweest bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zowel in de periode daarvoor als daarna in de openbare beroepspraktijk.

    Van der Wösten heeft specifieke expertise opgebouwd als opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar en compliance officer bij accountantsorganisaties.