Fiscaal Journaal februari 2021

Informatie

Deze cursus is oorspronkelijk ontwikkeld voor fiscalisten. Afhankelijk van uw fiscale voorkennis kan het niveau van deze cursus verschillen van de andere cursussen.

Het Fiscaal Journaal brengt u elke maand op de hoogte van de belangrijkste fiscale ontwikkelingen. Onze vaste presentator Philip Ruys loodst u deze maand door alle belangrijke nieuwtjes in de fiscale wetgeving, fiscaal beleid en fiscale jurisprudentie. In deze editie is zijn gast Cor Overduin. Samen bespreken zij de volgende onderwerpen:

 • Wijziging NOW-maatregel
 • Oordeel CRvB over de NOW-maatregel
 • Een bonusverbod en de NOW
 • Melding Belastingdienst: opstart invordering
 • Nader verslag Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap
 • Vervolgvragen Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020
 • Toelichting CAP inzake ‘schenking’ bij omzetting
 • Aangaan huwelijkse voorwaarden op sterfbed
 • Tegemoetkoming participanten Duitse KG
 • Vooruitbetaalde hypotheekrente aftrekbaar
 • Uitspraken: leningen dga

Daarnaast is er weer een editie van De Leeshoek, waarin onze experts kort interessante recente vakliteratuur bespreken.

Deze cursus is opgenomen in februari 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u op welke manier de NOW-regeling aangepast zal worden
 • weet u hoe het CRvB oordeelt over de toepassing van de NOW-regeling
 • kunt u aangeven welke bezwaren en vragen er binnen de politiek spelen wat betreft het Wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
 • weet u in welke gevallen het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen een omzetting van pensioenrechten in eigen beheer naar een oudedagsverplichting kwalificeert als ‘schenking’
 • kunt u aangeven hoe de tegemoetkoming voor Nederlandse participanten in een Duitse KG werkt
 • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen binnen de fiscale jurisprudentie

Auteur

 • mr. H.Ph. Ruys

  Mr. Philip Ruys is fiscaal jurist en ondernemer. Hij deed als belastingadviseur en advocaat ruime ervaring op in de internationale praktijk, de dga-praktijk, vastgoed en fiscale procesvoering. Hij werkte onder meer bij Loyens, EY en VMW Taxand. Hij was in deeltijd universitair docent aan de Universiteit Leiden en schreef een groot aantal artikelen en enkele boeken. Hij was de bedenker en (hoofd)redacteur van onder meer Tijdschrift Formeel Belastingrecht, Fiscaal Praktijkblad, Vakblad Estate Planning, Taxence en Tax Talks en 10 jaar lang hoofdredacteur van Belastingzaken (SDU). In 2009 richtte hij het Register Estate Planners op. In 2007 richtte hij Licent Academy op. In 2017 nam Sdu Uitgevers Licent Academy over.

 • drs. C. Overduin

  Cor Overduin is sinds 1987 actief als belastingadviseur. Cor heeft ruime ervaring met Tax Technology, met name inzake het opzetten van TCF's (Tax control frameworks) en advisering inzake fiscale risicobeheersing voor grote(re) organisaties. Voorts begeleidt hij familiebedrijven/directeur-grootaandeelhouders fiscaal en financieel. Hij heeft daarnaast ruime ervaring op het gebied van loonbelasting en sociale verzekeringen, waaronder de begeleiding van expatriates. De laatste jaren heeft hij zich ook toegelegd op  advisering inzake vermogensopbouw in privé (box 3, bv, etc.); in dat kader voert hij ook de procedures inzake box 3 (massaal bezwaar). Daarnaast bekleedt Cor diverse nevenfuncties, onder andere: vice-voorzitter Commissie Wetsvoorstellen Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en lid redactie Fiscaal Praktijkblad (uitgeverij Fiscaal UptoDate).Tot slot is hij lid van het Consortium van de Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie (NFLT), namens de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB).