Focus op mkb: jaarverslaggeving 2020

Informatie

In deze aflevering van Focus op mkb gaat D.J. ter Harmsel AA RB in gesprek met J. Weerdenburg AA over de jaarverslaggeving 2020. Uiteraard zullen er veel 'corona-gerelateerde' onderwerpen aan bod komen, maar daarnaast worden onder andere ook de gebeurtenis na balansdatum en bepaling waarde debiteuren en voorraden per balansdatum besproken.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u welke afwegingen u moet maken met betrekking tot de continuiteïteitsveronderstelling.
 • kunt u de NOW, TVL en fiscale coronareserve op de juiste manier in de jaarrekening verwerken.
 • bent u alert op de gevolgen voor de jaarrekening wanneer een holding financiering verleent aan een deelneming met een negatief eigen vermogen.
 • weet u waar u op moet letten bij gebeurtenissen na balansdatum en de bepaling waarde voorraden en debiteuren per balansdatum.
 • bent u op de hoogte van de nieuwe voorschriften voor de presentatie van onderhanden projecten.
 • heeft u inzicht in de belangrijkste aandachtspunten voor de jaarverslaggeving 2020.

Auteur

 • D.J. ter Harmsel AA RB

  Na zijn studie startte Dirk ter Harmsel als AA RB bij Alfa accountants en adviseurs. Vanaf 1 oktober 2010 is hij directeur Vaktechniek accountancy. In de periode 2004 -2008 was hij bestuurslid van de NOvAA, in het laatste jaar nam hij het voorzitterschap voor zijn rekening. In 2009-2010 was hij lid van de accountantskamer te Zwolle. Deze functie heeft hij moeten opgeven toen hij in juli 2010 opnieuw in het bestuur van de NOvAA gekozen werd. Vanaf juni 2012 tekende hij opnieuw voor het voorzitterschap. In juni 2013 is hij benoemd als bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van de NBA. Per 22 juni 2015 is Diana Clement zijn opvolger. 
   

 • J. Weerdenburg AA

  John Weerdenburg AA heeft zijn AA-opleiding gevolg bij Hogeschool Windesheim in Zwolle. Hij startte zijn carrière bij diverse accountantskantoren in het MKB. Vanaf 1998 is hij adviseur voor accountantskantoren, waarvan vanaf 2006 als (mede) oprichter en directeur van Auxilium Adviesgroep in Leusden. Daar ondersteunt hij, samen met een team van 25 personen, MKB accountants. John heeft een affiniteit met vaktechniek, hetgeen blijkt door zijn publicaties op accountant.nl. Tenslotte is hij betrokken bij de opleiding tot MKB accountant door voor de NBA zowel externe beoordelaar als examinator te zijn.