Update Compliance

Informatie

Bent u compliant met de laatste regels die zijn gewijzigd? De NBA heeft een aantal uitgebreide handreikingen uitgebracht rondom compliance zaken die op dit moment relevant zijn voor uw werkzaamheden in 2021In deze cursus komen een drietal onderwerpen hiervan aan bod: Handreiking 1124 Richtsnoeren Wwft en de Handreiking 1147 Gevolgen coronapandemie voor accountants. Ook de wijzigingen ten aanzien van de NVKS komen aan bod. Wie mag welk werk doen binnen het accountantskantoor en binnen het netwerk van het accountantskantoor?

Na het volgen bent u weer op de hoogte en weet u hoe u uw werkzaamheden moet aanpassen.

Preview

 

 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u bekend met NBA Handreiking 1124 Richtsnoeren Wwft en daardoor beter in staat (actuele) bedreigingen te herkennen en hierop te anticiperen.
  • kunt u, als er zich een risico voordoet, met meer vertrouwen en o.b.v. professionele oordeelvorming de juiste keuzes maken.  
  • heeft u kennis van NBA Handreiking 1147 en de gewijzigde werkzaamheden voor u als accountant als gevolg van de coronapandemie.
  • heeft u helder voor ogen wat de aanpassingen zijn in de NVKS; u weet u welke (nieuwe) werkverdeling en verantwoordelijkheden er zijn te verdelen binnen uw accountantskantoor en netwerk.

Auteur

  • C.M. Verdiesen AA

    Carel Verdiesen is vicevoorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en sinds begin 2015 lid van de Signaleringsraad van de NBA. Hij is zelfstandig gevestigd accountant  en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de MKB-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, controlestandaarden en kwaliteitssystemen. Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancyvaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.