De kern van de NV COS II

Informatie

In dit tweede deel van de cursus ‘De kern van de NV COS’ zoomen we in op de inhoudelijke behandeling van Standaard 500 t/m Standaard 720. Aan de hand van oefenvragen, zowel begrip georiënteerd als toepassing georiënteerd, verrijkt u uw parate COS-kennis. Daarmee bevordert deze cursus ook de kwaliteit van accountantscontroles en wordt de kans op schendingen verkleind.

De Nadere Voorschriften Controle- en Overige Standaarden (NV COS) is voor de accountant belangrijke regelgeving omdat hierin vereisten zijn opgenomen die nodig zijn om een professionele accountancy dienst vakbekwaam en zorgvuldig te kunnen uitvoeren. De NV COS is openbare regelgeving, verordonneerd door de beroepsorganisatie van accountants, en daarmee tot ‘wet’ voor accountants verheven. Aan de hand van oefenvragen in deze cursus, zowel begrip georiënteerd als toepassing georiënteerd, verrijkt u uw parate COS-kennis. Daarmee bevordert deze cursus ook de kwaliteit van accountantscontroles en wordt de kans op schendingen verkleind.

Het eerste deel van deze cursus ‘De kern van de NV COS’, vindt u in het cursusoverzicht en gaat in op het algemeen raamwerk, de inhoudelijke behandeling van Standaard 200 t/m Standaard 450.

Let op: Deze cursus is beslist geen kopie van alle teksten die in de NV COS zijn opgenomen. De cursus kan wel gezien worden als een samenvatting van de kernonderdelen en waar functioneel zijn teksten uit de NV COS gebruikt in het kader van de voornoemde doelstellingen.

Deze cursus is geactualiseerd in januari 2021. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • heeft u kennis over de opbouw van de NV COS en de opbouw van een Standaard om snel uw weg snel te kunnen vinden in de controlestandaarden.
  • heeft u inzicht in de individuele controlestandaarden, zodat u de verkregen kennis direct kunt toepassen in uw beroepspraktijk.

Auteur

  • drs. E. van der Wösten RA

    Drs. Edwin van der Wösten RA is als partner verbonden aan het Compliancekantoor en als docent aan Business Universiteit Nyenrode. In de periode 2008 tot 2011 is Van der Wösten als senior toezichthouder werkzaam geweest bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zowel in de periode daarvoor als daarna in de openbare beroepspraktijk.

    Van der Wösten heeft specifieke expertise opgebouwd als opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar en compliance officer bij accountantsorganisaties.