Tuchtrecht toegelicht: schijn van belangentegenstelling?

Informatie

Cursusinformatiepagina

In deze aflevering van ‘Tuchtrecht toegelicht’ behandelt Carel Verdiesen een tuchtrechtzaak waarin een accountant medeaandeelhouder wordt van de werkmaatschappij van een ondernemer waarmee hij al jarenlang een goede cliëntrelatie heeft. Op het moment dat de aandelen worden doorverkocht aan een andere ondernemer gaat het mis en wordt de accountant aangeklaagd.  

Tuchtrecht toegelicht

In elke aflevering van 'Tuchtrecht toegelicht' analyseert C.M. Verdiesen AA in ± 15 minuten een recente tuchtzaak. Hoe kwam de tuchrechter tot een oordeel? En waar ging het mis of wat heeft de accountant juist goed gedaan? Vaak zijn het herkenbare dilemma’s waar elke accountant mee worstelt en dat maakt deze zaken zo leerzaam.

 

De cursus duurt ongeveer 15 minuten en bevat géén toetsvragen.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • weet u waar u op moet letten als u een vermogensaandeel neemt in een cliënt.
  • weet u hoe de Accountantskamer oordeelt over het inbrengen van onjuiste informatie in een gerechtelijke procedure.

Auteur

  • C.M. Verdiesen AA

    Carel Verdiesen is vicevoorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en sinds begin 2015 lid van de Signaleringsraad van de NBA. Hij is zelfstandig gevestigd accountant  en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de MKB-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, controlestandaarden en kwaliteitssystemen. Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancyvaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.