NOW 1: rol van de accountant

Informatie

Het kabinet heeft maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Accountants spelen een belangrijke rol bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. 

In deel 2 van de tweedelige cursus over de NOW-1-regeling voor de samenstelpraktijk, legt C.M. Verdiesen AA de rol van de accountant bij de NOW-1-regeling uit als het gaat om de 4415N-opdracht. Hij licht toe welke werkzaamheden u volgens Standaard 4415N en het daarbij behorende protocol moet uitvoeren en aan welke (nieuwe) aspecten u aandacht moet besteden, zoals de pki, de OKB en het collegiaal overleg. Daarnaast komt ook de derdenverklaring kort aan bod, hoewel deze grotendeels al in deel 1 van deze cursus besproken is.

Deze cursus is opgenomen in oktober 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • weet u wat het SZW en UWV van u als accountant verwachten wanneer u cliënten ondersteunt bij de aanvraag tot vaststelling van de NOW.
  • begrijpt u de kern van de 4415N-opdracht en weet u waarin deze verschilt van de 4400N- en 4410-opdracht.
  • weet u welke onderzoekswerkzaamheden u volgens 4415N en het accountantsprotocol moet uitvoeren.
  • kunt u aan uw cliënten uitleggen waarom de aangeleverde informatie geen fouten mag bevatten.
  • weet u aan welke bijzondere aspecten van 4415N u extra aandacht moet besteden, zoals de professioneel kritische instelling, de OKB en het collegiaal overleg.
  • bent u bekend met de opbouw en inhoud van het accountantsprotocol, zodat u uw weg daarin sneller kunt vinden.
  • kent u de belangrijkste aspecten van de derdenverklaring.

Auteur

  • C.M. Verdiesen AA

    Carel Verdiesen is vicevoorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en sinds begin 2015 lid van de Signaleringsraad van de NBA. Hij is zelfstandig gevestigd accountant  en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de MKB-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, controlestandaarden en kwaliteitssystemen. Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancyvaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.