Juridische fusie en splitsing

Informatie

Deze cursus is oorspronkelijk ontwikkeld voor notarissen. Afhankelijk van uw juridische voorkennis kan het niveau van deze cursus verschillen van de andere cursussen.

In de praktijk worden de leerstukken van de juridische fusie en (af)splitsing veelal als zeer complex ervaren. In de communicatie tussen verschillende beroepsgroepen (notariaat, advocatuur, fiscaliteit, accountancy en bedrijfsjuristen) worden relevante begrippen op diverse manieren gebruikt/uitgelegd. Ook zijn adviseurs vaak niet bekend met de verschillende manieren waarop een fusie of splitsing kan plaatsvinden. Het vorenstaande staat een efficiënte samenwerking vaak in de weg.

Deze cursus biedt een overzicht van en toelichting op in de praktijk veel gebruikte terminologie met betrekking tot juridische fusie en (af)splitsing. Tevens worden aan de hand van deze terminologie ook de te volgen procedures en bijzonderheden daarvan doorlopen. Daarnaast komen op hoofdlijnen de diverse vormen van juridische fusie en splitsing aan de orde.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • kunt u de belangrijkste begrippen met betrekking tot fusie en splitsing uitleggen;
 • herkent u op hoofdlijnen de diverse verschijningsvormen daarvan;
 • bent u in staat eerder te beoordelen of het inschakelen van een specialist met een andere discipline gewenst of noodzakelijk is;
 • kunt u efficiënter met deze specialisten communiceren.

Auteur

 • mr. L.W. Kelterman

  Laurens Kelterman is notaris en werkzaam op het gebied van het (internationale) ondernemingsrecht en op het gebied van het commercieel onroerend goed. Hij is gespecialiseerd in nationale en internationale fusies en overnames, joint ventures en financieringstransacties, reorganisatie en herstructurering van nationale en internationale grote en middelgrote ondernemingen, waaronder ook verzekeraars en pensioenfondsen, en het opzetten en reorganiseren van (contractuele) samenwerkingsvormen (personenvennootschappen). Daarnaast heeft hij ervaring met commerciële onroerendgoedtransacties en met algemene advisering aan bedrijven en overheden over onroerendgoedvraagstukken.
  Laurens Kelterman is in september 2004 afgestudeerd in Notarieel Recht aan de Universiteit Leiden. In januari 2008 heeft hij de Notariële Beroepsopleiding afgerond. Hij is in 2004 begonnen bij Loyens & Loeff N.V., waar hij zowel op de onroerendgoedsectie als op de (internationale) ondernemingsrechtsectie ervaring heeft opgedaan. Sinds 1 november 2010 is hij verbonden aan VBC Notarissen, vanaf 1 januari 2014 als partner.
  Laurens Kelterman verzorgt regelmatig lezingen, workshops en cursussen, zowel intern als extern, op het gebied van onroerendgoedrecht, ondernemingsrecht en de notariële praktijk in het algemeen. Daarnaast publiceert hij regelmatig. Hij is onder meer lid van de Vereniging van Notarieel Ondernemingsrecht Specialisten (VOC), de Vereeniging Handelsrecht en de Dutch Corporate Finance Association (DCFA).