Groepscontroles: zit u in de driver's seat? (COS 600)

Informatie

Het uitvoeren van groepscontroles wordt in deze cursus vanuit een verfrissend perspectief bezien en is een ‘must’ voor elke groepsaccountant die voldoende en geschikte controle-informatie wil verkrijgen als basis voor zijn oordeel bij de jaarrekening.

Deze cursus geeft u inzicht in en biedt u kennis over hoe u als accountant vanuit de risicoanalyse efficiënt en effectief een groepscontrole opzet en uitvoert. De focus ligt op situaties waarbij gebruik wordt gemaakt van component auditors die groepsonderdelen controleren. Uitgangspunt vormen de bepalingen in de controlestandaarden, maar praktijkervaringen en interpretaties van de toezichthouder AFM over dit onderwerp maken dat in deze cursus een effectieve mix wordt gerealiseerd tussen regelgeving en praktijk.

Geactualiseerd in maart 2019.

Leerdoelen

 • Kennis en inzicht verkrijgen hoe u zich als groepsaccountant actief en kritisch kunt opstellen en in de ‘driver’s seat’ komt te zitten.
 • Kennis en inzicht verkrijgen in de specifieke attentiepunten die spelen bij opdrachtacceptie en –continuatie van een groepscontrole.
 • Kennis en inzicht verkrijgen in het opzetten van een effectieve risicoanalyse voor groep.
 • Kennis en inzicht verkrijgen om een efficiënte en effectieve controleaanpak op te kunnen stellen voor het opdrachtteam op groepsniveau, alsmede de component auditors die betrokken zijn bij de controle van groepsonderdelen, en hierover op een effectieve wijze kunnen communiceren met betreffende accountants.
 • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden over onderzoekstechnieken om interne beheersing geldend voor de groep als geheel te toetsen.
 • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden over onderzoekstechnieken om de controlewerkzaamheden van component auditors die betrokken zijn bij de controle van groepsonderdelen, te kunnen toetsen.
 • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden over onderzoekstechnieken om het consolidatieproces te kunnen toetsen.
 • Inzicht verkrijgen in het effect van bevindingen van component auditors die betrokken zijn bij de controle van groepsonderdelen, op de groepscontrole en de strekking van de af te geven controleverklaring bij de groepsjaarrekening.
 • Effectief leren communiceren met de cliënt over de bevindingen bij een groepscontrole. 

Auteur

 • H.A. van der Laan RA

  De heer H.A. van der Laan is de oprichter van de rechtsvoorganger van het Compliancekantoor, waaraan hij nu als partner is verbonden. In de periode 2001 - 2008 is Van der Laan als toezichthouder werkzaam geweest bij de AFM, eerst bij toezicht sector instellingen en vanaf medio 2003 bij toezicht accountantsorganisaties. In de periode daarvoor en daarna is hij werkzaam geweest in de openbare beroepspraktijk, meest recentelijk als lid van het managementteam van de controlepraktijk van GIBO Groep (tegenwoordig Flynth), en daarvoor ruim vijf jaar bij Ernst & Young in de internationale controlepraktijk en financial services sector. Zowel bij Ernst & Young, de AFM en nu bij het Compliancekantoor heeft Van der Laan specifieke expertise opgebouwd op het gebied van groepscontroles.

 • drs. G.A. Hogenes RA

  Mevrouw G.A. Hogenes is als partner verbonden aan het Compliancekantoor. Voordat zij bij het Compliancekantoor kwam was zij werkzaam voor het bureau vaktechniek van een top 30 accountantsorganisatie. Daarvoor werkte zij ruim 16 jaar bij EY, laatstelijk als senior manager vaktechniek. Ze deed dit op zowel nationaal als internationaal niveau. Githa heeft veel ervaring met kwaliteitsreviews, consultaties, coaching van controleteams en het verzorgen van VTO’s.