Focus op mkb: werkzaamheden bij NOW 1

Informatie

In deze aflevering van Focus op mkb gaat D.J. ter Harmsel AA RB in gesprek met C.L.J.M. Cock AA en C.M. Verdiesen AA over de accountantswerkzaamheden bij de NOW-1-aanvragen. De docenten bespreken de type opdrachten waar u als accountant mee te maken kunt krijgen: ondersteuning bij de aanvraag, de derdenverklaring en de assurance en aan assurance verwante verklaring. Met name de derdenverklaring krijgt in deze aflevering veel aandacht. Daarnaast staan ze stil bij een aantal aandachtspunten rondom de werkzaamheden bij NOW 1 waar u alert op moet zijn. 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u per categorie subsidie bepalen welke Standaard moet worden toegepast: 4400N, 3900N of 4415N.
 • weet u aan welke onderwerpen u extra aandacht moet besteden bij het afgeven van de derdenverklaring, zodat u fouten kunt voorkomen.
 • kent u de aandachtspunten uit Standaard 3900N en 4415N met betrekking tot de assurance en aan assurance verwante verklaring.
 • bent u zich bewust van de voor accoutants geldende aanverwante wet- en regelgeving die een rol spelen bij werkzaamheden rondom de NOW.
 • weet u hoe u moet handelen wanneer uw cliënt een aanvraag indient die niet conform de voorwaarden van de NOW is.
 • beschikt u over alle tips en tools om uw cliënten hier goed bij te begeleiden.

Auteur

 • D.J. ter Harmsel AA RB

  Na zijn studie startte Dirk ter Harmsel als AA RB bij Alfa accountants en adviseurs. Vanaf 1 oktober 2010 is hij directeur Vaktechniek accountancy. In de periode 2004 -2008 was hij bestuurslid van de NOvAA, in het laatste jaar nam hij het voorzitterschap voor zijn rekening. In 2009-2010 was hij lid van de accountantskamer te Zwolle. Deze functie heeft hij moeten opgeven toen hij in juli 2010 opnieuw in het bestuur van de NOvAA gekozen werd. Vanaf juni 2012 tekende hij opnieuw voor het voorzitterschap. In juni 2013 is hij benoemd als bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van de NBA. Per 22 juni 2015 is Diana Clement zijn opvolger. 
   

 • C.L.J.M. Kock AA

  Charles Kock AA is vakdirecteur Accountancy bij Flynth. Daarnaast is hij vice-voorzitter van  Adviescollege beroepsreglementering van de NBA, lid van de werkgroep MKB van de RJ, docent/trainer voor SRA, Novak, NBA en PE-Academy en verbonden aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

 • C.M. Verdiesen AA

  Carel Verdiesen is vicevoorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en sinds begin 2015 lid van de Signaleringsraad van de NBA. Hij is zelfstandig gevestigd accountant  en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de MKB-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, controlestandaarden en kwaliteitssystemen. Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancyvaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.