Focus op mkb: de bv als beste maat in de vof

Informatie

Steeds meer ondernemers kiezen voor een structuur waarin de dga samen met zijn eigen bv een vof aangaat. Nu de aftrekposten voor hogere inkomens jaarlijks afbouwen, zoeken ondernemers naar alternatieven om belasting te besparen. Deze structuur is zo’n alternatief, maar het is de vraag of deze structuur voor elke ondernemer geschikt is.

In deze aflevering van Focus op mkb gaat D.J. ter Harmsel AA RB hierover in gesprek met docenten C.M. Verdiesen AA en mr. dr. C.G. Dijkstra. Ze staan stil bij de fiscale gevolgen en de gevolgen voor de verslaggeving. Met de praktische tips die ze meegeven, kunt u na het volgen van deze cursus de afweging maken in hoeverre u deze structuur wilt adviseren en waar aan moet worden gedacht bij het inrichten ervan.

Deze cursus is opgenomen in mei 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • weet u op welke wijze deze structuur kan worden opgetuigd
 • bent u zich bewust van de fiscale gevolgen van deze structuur
 • weet u op welke verslaggevingsaspecten u moet letten bij de keuze voor deze structuur 
 • kunt u per cliënt de afweging maken of u deze structuur wilt adviseren en op welke wijze dit het beste ingericht kan worden

Auteur

 • D.J. ter Harmsel AA RB

  Na zijn studie startte Dirk ter Harmsel als AA RB bij Alfa accountants en adviseurs. Vanaf 1 oktober 2010 is hij directeur Vaktechniek accountancy. In de periode 2004 -2008 was hij bestuurslid van de NOvAA, in het laatste jaar nam hij het voorzitterschap voor zijn rekening. In 2009-2010 was hij lid van de accountantskamer te Zwolle. Deze functie heeft hij moeten opgeven toen hij in juli 2010 opnieuw in het bestuur van de NOvAA gekozen werd. Vanaf juni 2012 tekende hij opnieuw voor het voorzitterschap. In juni 2013 is hij benoemd als bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van de NBA. Per 22 juni 2015 is Diana Clement zijn opvolger. 
   

 • C.M. Verdiesen AA

  Carel Verdiesen is vicevoorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en sinds begin 2015 lid van de Signaleringsraad van de NBA. Hij is zelfstandig gevestigd accountant  en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de MKB-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, controlestandaarden en kwaliteitssystemen. Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancyvaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.
   

 • mr. dr. C.G. Dijkstra

  Chris Dijkstra houdt zich als directeur van Watermill in het bijzonder bezig met het familiebedrijf. Dit heeft als adviseur maar ook als wetenschapper zijn aandacht. Ook waar het gaat om de fiscaliteit van de betrokken personen, denk bijvoorbeeld aan de DGA. Dit zowel in nationale als internationale context. Voor meer informatie: www.watermill.nl of www.chrisdijkstra.nl.