Gevolgen WAB voor werkregelingen

Informatie

Er zijn heel wat wetten op het gebied van arbeidsrecht en de arbeidsmarkt. In deze cursus bespreekt de docent verschillende ontwikkelingen na de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) op 1 januari 2020. De doorgevoerde wetswijzigingen hebben invloed op heel werkend en werkgevend Nederland, maar zullen u als accountant in deze cursus specifiek inzicht geven in bepaalde regelingen voor financieel advies aan de ondernemer.

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)
Deze cursus is geaccrediteerd voor het RB, voor 3 PE-punten. Als u de cursus heeft behaald, worden deze punten automatisch doorgegeven aan het RB.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus: 

 • bent u bekend met de uitwerking van de cumulatiemogelijkheid van de ontslaggronden.
 • bent u op de hoogte van de uitwerking van ontslag om bedrijfseconomische reorganisataties.  
 • bent u bekend met de recente ontwikkeling van de transitievergoeding en de compensatieregelingen.
 • weet u over de actuele regelgeving omtrent oproepkrachten.
 • kunt u bepalen wat de invloed is van (tijdelijke) contracten op de hoogte van de WW-premie.
 • kunt u adviseren rondom de regels omtrent flexibel (thuis)werken.
 • bent u bekend met de diverse verlofregelingen.
 • weet u van voorgestelde toekomstige wijzigingen voor de arbeidsmarkt.

Auteur

 • R. van Marrum

  In 1992 is Roelof van Marrum begonnen als (assistent) accountant bij AVM, intussen Accon AVM. Enkele jaren later maakt hij de overstap naar de loonafdeling, waar hij diverse functies bekleedde (adviseur, manager, produktontwikkeling). In 2007 begon Roelof voor zichzelf en richtte hij adviesbureau Operius op. Sindsdien verzorgt hij cursussen, geeft hij lezingen en wordt hij veelvuldig ingezet bij dagtrainingen inzake arbeidsrecht, ontslag, fiscaal, werkkostenregeling, sociale verzekeringen, arbeidsongeschiktheid en pensioenen. Daarnaast adviseert Roelof organisaties over de toepassing van wet- en regelgeving omtrent arbeid. Ook is hij nog werkzaam bij het familiebouwbedrijf, waar hij zich bezig houdt met de financiële, personele- en loonadministratie.