Inbrengen in de bv: de praktische insteek

Informatie

Deze cursus is oorspronkelijk ontwikkeld voor fiscalisten. Afhankelijk van uw fiscale voorkennis kan het niveau van deze cursus verschillen van de andere cursussen.

Deze praktische cursus gaat in op de omzetting van een VOF in een bv-structuur. Aan de hand van een casus legt drs. O.M. de Groot stapsgewijs uit hoe dit in zijn werk gaat en waar eventueel op gelet dient te worden. Hij zal laten zien hoe inbrengberekeningen aangepakt dienen te worden en hoe de ruisende en geruisloze inbreng in zijn werk gaat. Ook legt hij uit hoe de inbreng in de tussenholding en de inbreng in de werkmaatschappij aangepakt moet worden. Tijdens de behandeling van deze materie zal de docent uitvoerig gebruik maken van het smartboard en daar waar nodig aantekeningen maken bij de verschillende balansen die de revue passeren.

Deze cursus is geactualiseerd in januari 2019.

Preview

Leerdoelen

Na afloop van de cursus:

  • weet u hoe zowel de ruisende als geruisloze inbreng in zijn werk gaat;
  • weet u waar u op moet letten bij de inbreng naar een werkmaatschappij;
  • kunt u inbrengberekeningen uitvoeren;
  • weet u wanneer, hoe en waarom u fiscale eenheid toepast;
  • kunt u de fiscale verkrijgingsprijs van aandelen berekenen.

Auteur

  • drs. O.M. de Groot

    Drs. Onno de Groot FB studeerde fiscale economie aan de Universiteit van Maastricht. Na afronding van zijn studie is hij werkzaam geweest als fiscalist in zowel een internationale adviespraktijk als een MKB-georiënteerde praktijk bij middelgrote accountantskantoren. Hij heeft een zeer brede fiscale interesse in zowel grensoverschrijdende fiscale problematiek (zoals salary splits, expat-faciliteiten, internationale sociale zekerheid, emigratie en immigratie, grensoverschrijdende structuren) als typische MKB vraagstukken (optimaliseren bedrijfsstructuur en herstructureringen, joint ventures, bedrijfsopvolging, innovatiebox, estate planning, second opinions etc.). In 2011 is hij als vennoot toegetreden tot de maatschap Marree & Van Uunen Belastingadviseurs in Oisterwijk. Naast zijn fiscale advieswerk vervult Onno enkele bestuursfuncties/commissariaten.