BV in vogelvlucht

Informatie

In deze cursus staan we stil bij de belangrijkste wijzigingen in het BV-recht per 1 oktober 2012 en wat dit voor bestaande bv’s betekent. Naast de belangrijkste juridische gevolgen van de invoering van de Flex-BV-wetgeving behandelen we ook de gevolgen van het nieuwe BV-recht voor de jaarrekening. Daarnaast schenken we uitgebreid aandacht aan de wettelijke goedkeuring die het bestuur nu aan een (dividend)uitkering moet geven.

Let op: deze cursus is een tekstcursus en bevat geen video’s. 

Leerdoelen

Na deze cursus kunt u aangeven:

  • wat de belangrijkste wijzigingen in het BV-recht zijn
  • wat enige gevolgen zijn voor de jaarrekening en de accountantspraktijk
  • wanneer de statuten van bestaande BV’s gewijzigd moeten worden
  • wat de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van bestuurders en aandeelhouders zijn bij (dividend)uitkeringen

Auteur

  • drs. A.T. Valkenburg RA

    Andor Valkenburg is sinds 1993 werkzaam bij PKF Wallast als adviseur. Hij houdt zich bezig met nationale en internationale advisering van vennootschappen en aandeelhouders, zowel op fiscaal als juridisch terrein. Daarnaast is hij als auteur en redacteur verbonden aan verscheidene uitgaven van Kluwer, onder andere Accountancynieuws, en hij verzorgt diverse publicaties van PKF Wallast, met name de PKF Wallast Adviesreeks. Hij studeerde fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs.

  • mr. T.F.C. Rikmenspoel LLM

    Tim Rikmenspoel studeerde rechtsgeleerdheid in Leiden en Heidelberg (Brd.). Hij is sinds 1995 werkzaam als advocaat en bedrijfsjurist, en sinds 2014 is hij (weer) werkzaam als jurist bij Martklink Fusies & Overnames bv. Onder meer vanuit de transactiepraktijk heeft hij een ruime ervaring met advisering aan vennootschappen en aandeelhouders over financiële en juridische vraagstukken.