Arbeidsrecht: re-integratie

Informatie

In deze cursus staan de verplichtingen van werkgever en werknemer in het kader van de re-integratie van een zieke werknemer centraal. Deze cursus is een vervolg op de cursus ‘De zieke werknemer: loondoorbetaling bij ziekte’, waarin de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever werd behandeld. U krijgt antwoord op vragen als:
 • Welke voorschriften mag een werkgever stellen?
 • Wanneer moet een werkgever zijn arbodienst inschakelen?
 • Wat zijn de rollen van de bedrijfsarts en het UWV?
 • Wat is passende arbeid die de zieke werknemer in het kader van zijn re-integratie zou kunnen vervullen?

Deze publicatie is gebaseerd op de stand van het recht per september 2018. 
 
Let op: deze cursus is een tekstcursus en bevat geen video’s. 
 
Geactualisserd december 2018.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:
 • weet u welke verzuimvoorschriften een werkgever mag geven;
 • bent u op de hoogte van de verplichtingen van de werkgever in het kader van de re-integratie;
 • kunt u benoemen wat als passende arbeid aangemerkt zou kunnen worden;
 • weet u wat de werknemer moet doen in het kader van zijn re-integratie;
 • kunt u de specifieke onderdelen van het re-integratiedossier benoemen;
 • bent u op de hoogte wanneer een loonsanctie opgelegd kan worden.
 

Auteur

 • mr. M.A.T. Schroots

  Michel T Schroots studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit van Leiden, is sinds 1988 advocaat en thans partner bij Schaap Advocaten en Notarissen in Rotterdam. Michel is gespecialiseerd in contractenrecht (het begeleiden van het sluiten van overeenkomsten en het oplossen van geschillen daarover), in litigation (waaronder beslag- en executierecht), in ondernemingsrecht en in arbeidsrecht. Hij is lid van de Vereniging van Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten en van de Vereniging Incasso Advocaten.
  Michel is lid van diverse besturen en adviesraden, zo is hij bestuurslid van Stichting Het Babyhuis Dordrecht en van de Raad van Advies van de Gaia Gallery te Amsterdam. Daarnaast is hij voorzitter van de Mutual Interest Group Intellectual Property and E-Commerce van de Pannone Law Group. 
  Onderwijskundige ervaring deed Michel op als docent Juridische Aspecten aan diverse opleidingsinstituten voor verpleegkundigen. Daarnaast schreef hij talloze juridische artikelen voor onder meer Accountant Adviseur, Accountant, Management View en AD-De Ondernemer.

   

 • mr. F.J.J. Snijers

  Jeroen Snijers studeerde Ondernemingsrecht en Financieel recht aan de Erasmus Universiteit (EUR) te Rotterdam en is sinds 2005 als advocaat werkzaam bij Schaap Advocaten Notarissen in Rotterdam. Hij is gespecialiseerd in arbeids- en ondernemingsrecht. Jeroen Snijers treedt voornamelijk op voor bedrijven en adviseert en procedeert over onder meer collectief en individueel ontslag, zieke werknemers, medezeggenschap, (de arbeidsrechtelijke aspecten van) fusies en overnames en overgang van onderneming. Jeroen Snijers rondde met succes de postdoctorale Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht af en is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten (VRAA) en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA). Daarnaast is hij redacteur van Smartnewz Arbeidsrecht (Wolters Kluwer).