Wwft deel 2: Ongebruikelijke transacties

Informatie

In deel 2 van de tweedelige cursus over de Wwft, gaan we specifiek in op het herkennen en melden van ongebruikelijke transacties. De cursus legt een solide theoretische basis en geeft u meer inzicht in de afwegingen die u moet maken bij het herkennen en melden van transacties. Door middel van praktijkvoorbeelden en oefening met casusvragen maakt u zich dit eigen en leert u ongebruikelijke transacties door de bril van de wetgever te bekijken. 

De Wwft is van toepassing op alle vormen van dienstverlening door accountants, of het nu gaat om het uitvoeren van controle-, samenstel- of adviesopdrachten. Goede kennis en goed begrip van de reikwijdte en naleving van de Wwft is daarom voor elke accountant essentieel. Deze cursus behandelt de Wwft zoals die vanaf 25 juli 2018 in werking is getreden middels de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn.

Deze cursus is geactualiseerd in april 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • heeft u de bagage om ongebruikelijke transacties in de praktijk herkennen
  • weet u wat u moet doen als u ongebruikelijke transacties heeft geïdentificeerd
  • heeft u begrip gekregen over witwassen, het corruptiebegrip, de daarmee samenhangende risico’s en hoe dit samenhangt met de Wwft

Auteur

  • drs. E. van der Wösten RA

    Drs. Edwin van der Wösten RA is als partner verbonden aan het Compliancekantoor en als docent aan Business Universiteit Nyenrode. In de periode 2008 tot 2011 is Van der Wösten als senior toezichthouder werkzaam geweest bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zowel in de periode daarvoor als daarna in de openbare beroepspraktijk.

    Van der Wösten heeft specifieke expertise opgebouwd als opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar en compliance officer bij accountantsorganisaties.