Wwft deel 1: Wwft onder de loep

Informatie

De Wwft is van toepassing op alle vormen van dienstverlening door accountants, of het nu gaat om het uitvoeren van een controleopdracht, een samenstelopdracht of een adviesopdracht. Up-to-date kennis en een goed begrip van de reikwijdte en naleving van de Wwft is daarom voor elke accountant essentieel. 

In deel 1 van de tweedelige cursus over de Wwft, maakt u kennis met alle facetten van de Wwft. Het speelveld van de Wwft en alle actoren die hierin een rol spelen worden toegelicht. Vanzelfsprekend wordt in de cursus uitgebreid aandacht besteed aan de vereisten die voor u gelden ten aanzien van het cliëntonderzoek en de meldingsplicht. Deze cursus verschaft u zowel de benodigde basiskennis, als handvatten om deze kennis in de praktijk toe te passen. 

Deze cursus behandeld de Wwft zoals die op 25 juli 2018 in werking is getreden middels de Implementatiewet vierde Europese anti-witwasrichtlijn en op 21 mei 2020 is aangepast naar aanleiding van de implementatie van de vijfde Europese anti-witwasrichtlijn. Alle belangrijke wijzigingen die sindsdien van kracht zijn, komen aan bod, zoals: wijzigingen rondom de reikwijdte van de Wwft, het cliëntonderzoek, de UBO en de PEP, het UBO-register, de risicoanalyse en –beoordeling en de inrichting van compliance- en auditfuncties.

Deze cursus is geactualiseerd in april 2021.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • Weet u welke rol de verschillende wetgevende, handhavende en toezichthoudende instanties spelen in het speelveld van de Wwft en met wie u te maken heeft.
 • Weet u welke vereisten voor u gelden wat betreft het cliëntenonderzoek en de meldingsplicht.
 • Weet u op welke wijze u een opdrachtgever identificeert in het kader van de Wwft en hoe u bepaalt of personen als UBO en/of PEP moeten worden aangemerkt.
 • Bent u in staat te bepalen welke cliënten in aanmerking komen voor verscherpt cliëntenonderzoek en begrijpt u welke risico-inschattingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd en hoe.
 • Herkent u ongebruikelijke transacties en kunt u beoordelen wanneer en hoe zij gemeld moeten worden bij de compliance officer dan wel FIU-Nederland.
 • Bent u op de hoogte van alle wijzigingen die vanaf 25 juli 2018 respectievelijk 21 mei 2020 gelden naar aanleiding van de implementatie van de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijnen van de EU.
 • Weet u welke acties u en uw cliënt moeten ondernemen rondom het nieuwe UBO-register.

Auteur

 • drs. E. van der Wösten RA

  Drs. Edwin van der Wösten RA is als partner verbonden aan het Compliancekantoor en als docent aan Business Universiteit Nyenrode. In de periode 2008 tot 2011 is Van der Wösten als senior toezichthouder werkzaam geweest bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zowel in de periode daarvoor als daarna in de openbare beroepspraktijk.

  Van der Wösten heeft specifieke expertise opgebouwd als opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar en compliance officer bij accountantsorganisaties.