Wta-toezicht in de praktijk

Informatie

Uit de generieke rapportages van de AFM, de laatste over de ‘Next Five’[1] dateert van 14 november 2019 en de laatste over de Big Four dateert van 28 juni 2017, blijkt dat er nog (steeds) veel is te verbeteren aan de kwaliteit van accountantscontroles, maar ook aan het stelsel van kwaliteitsbeheersing en de cultuur binnen accountantsorganisaties. In de cursus vatten we de onderzoeksresultaten van de meest recente AFM-rapportages samen en besteden aandacht aan veelvoorkomende bevindingen.

De cursus ‘Wta-toezicht in de praktijk reikt u inzicht en kennis aan over de manier waarop de Autoriteit Financiële Markten (AFM) doorlopend toezichtonderzoeken uitvoert bij accountantsorganisaties. Besproken wordt wat de toezichthouder daarbij zoal tegenkomt, wat zij daar vervolgens van vindt en welke gevolgen dit kan hebben voor de accountantsorganisaties en de daarbij werkzame of daaraan verbonden externe accountants. De kennis en inzichten die in deze cursus aan de orde worden gesteld, komen rechtstreeks uit de praktijk.

Op deze manier kunt u de kwaliteit van het stelsel van kwaliteitsbeheersing van uw accountantsorganisatie en uw controles in uw controlepraktijk snel verbeteren. Mogelijk kunt u hierdoor ook handhavingsmaatregelen voorkomen.

Let op: deze cursus is een tekstcursus en bevat geen video’s. 

Deze cursus is geactualiseerd in februari 2020.

[1] Next Five: Dit zijn de OOB vergunninghoudende accountantsorganisaties Accon AVM, Baker Tilly, BDO, Grant Thornton en Mazars. Gedurende de uitvoering van het AFM onderzoek dan wel kort daarna hebben Accon AVM, Baker Tilly en Grant Thornton hun OOB vergunning ‘ingeruild’ voor een niet-OOB vergunning.

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn: 

 • inzicht verkrijgen in de onderzoeksopzet en -insteek van doorlopend toezichtonderzoeken van de AFM;
 • inzicht verkrijgen in de wijze van onderzoeken van de AFM;
 • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om:
  - optimaal voorbereid te zijn op onderzoeken van de AFM;
  - gedurende het onderzoek gedrag te vertonen dat zowel voor de AFM als de accountantsorganisatie zelf effectief is;
  - effectief te acteren na afloop van een onderzoek;
 • inzicht verkrijgen in de veel voorkomende tekortkomingen en issues die de AFM constateert in:
  - het stelsel van kwaliteitsbeheersing;
  - wettelijke controles;
 • inzicht verkrijgen in hoe de AFM oordeelt, de gevolgtrekkingen hieruit en mogelijke consequenties voor accountantsorganisaties en externe accountants. 

Auteur

 • drs. E. van der Wösten RA

  Drs. Edwin van der Wösten RA is als partner verbonden aan het Compliancekantoor en als docent aan Business Universiteit Nyenrode. In de periode 2008 tot 2011 is Van der Wösten als senior toezichthouder werkzaam geweest bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zowel in de periode daarvoor als daarna in de openbare beroepspraktijk.

  Van der Wösten heeft specifieke expertise opgebouwd als opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar en compliance officer bij accountantsorganisaties.