WBSO in de praktijk

Informatie

De WBSO, een regeling om innovatie te stimuleren, is bedoeld voor iedere ondernemer in Nederland, van zelfstandige tot midden- en kleinbedrijf tot multinational, van starter tot familiebedrijf. Wat is de WBSO-regeling? In deze cursus gaan we in op de achtergronden, werkwijze, ins en outs van de WBSO-regeling. Deze cursus is bedoeld voor accountants, belastingadviseurs en algemeen bedrijfsadviseurs. Tijdens deze cursus vertelt Wim van der Flier u wat de WBSO is en welke positie de regeling in Nederland inneemt.

Onderwerpen die aan bod komen zijn: kernbegrippen die voor de regeling van belang zijn, het proces wat leidt tot een S&O-verklaring, de fiscale verwerking, rekenvoorbeelden om van werkzaamheden tot een bedrag aan afdrachtvermindering te komen en er wordt ingegaan op controles die worden uitgevoerd door RVO.nl. Tot slot zullen we de WBSO plaatsen in het geheel van fiscale- en subsidiemaatregelen die gericht zijn op het stimuleren van innovatie.

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)
Deze cursus is geaccrediteerd voor het RB, voor 1 PE-punt. Als u de cursus heeft behaald, wordt dit punt automatisch doorgegeven aan het RB.

Geactualiseerd: oktober 2019

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • bent u in staat om met ondernemers samen globaal te bepalen welke activiteiten, die worden uitgevoerd, in aanmerking komen voor de WBSO-regeling en welke niet.
 • weet u welke rol de WBSO vervult binnen het innovatie-stimuleringsbeleid van de overheid (o.a. de relatie met de Innovatiebox)
 • kunt u een oordeel geven over welke uren wel en welke uren niet mogen worden meegenomen
 • heeft u kennis vergaard over de wijze van verwerking van de S&O-verklaring en de correctie-S&O-verklaring
 • bent u in staat om een toegekende S&O-verklaring toe te passen voor een onderneming en om een correctie op de juiste manier te verwerken
   

Auteur

 • W.D. van der Flier MSc

  Wim van der Flier heeft Bestuurskunde gestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. In zijn eigen bedrijf heeft Wim kennisgemaakt met allerlei aspecten van het ondernemerschap, waaronder de juridische en fiscale. Sinds 2017 gebruikt Wim onder andere deze eigen ervaring bij de advisering van andere ondernemingen in dienst van het in Amsterdam gevestigde SUBtracers. Als consultant adviseert hij bedrijven in MKB en grootbedrijf over de wijze van funding van innovatietrajecten. Wim houdt zich hierbij voornamelijk bezig met WBSO, Innovatiebox, MIT en subsidies omtrent circulair ondernemen.

  SUBtracers bestaat sinds 2010 en is opgericht door partners Radha Rambharos en Sander Wolfensberger. In 2018 is Wouter van der Geur als partner toegetreden. SUBtracers heeft zich vanaf het begin gericht op advisering rondom subsidies, waarbij de WBSO een belangrijke plaats inneemt. Voor zijn klanten neemt SUBtracers doorgaans het gehele aanvraag- en administratieve proces op zich. De afgelopen jaren is SUBtracers meer en meer actief geworden bij andere vormen van financiering, door in alternatieve subsidieregelingen, kredieten en (angel) investeerders te bemiddelen.