VGBA in de praktijk

Informatie

Hoe voorkomt u dat u ethisch in de problemen komt en wat is de rol van de kantoororganisatie daarbij? Hoe handelt u als een integriteits probleem zich voordoet?

Deze cursus leidt u op basis van de vastgestelde leerdoelen door de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). We richten ons vooral op die aspecten van het openbaar beroep waar veel vragen over komen en zoomen in op de mogelijkheden om te anticiperen op dilemma’s die zich mogelijk kunnen voordoen in organisaties. 

Let op: deze cursus is een tekstcursus en bevat geen video’s. 

Geactualiseerd in februari 2020.

Leerdoelen

Na deze cursus:  

  • heeft u kennis van de kern van de VGBA
  • herkent u professionele dilemma’s en bedreigingen van de fundamentele beginselen
  • kunt u anticiperen en de verordening juist toepassen bij bedreigingen van de fundamentele beginselen waarbij professionele oordeelsvorming op basis van principes voorop staat
  • bent u op de hoogte van welke verorderningen zijn aangenomen eind december 2019 op de ALV van de NBA en andere actualiteiten rondom de VGBA 

Auteur

  • C.M. Verdiesen AA

    Carel Verdiesen is vicevoorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en sinds begin 2015 lid van de Signaleringsraad van de NBA. Hij is zelfstandig gevestigd accountant  en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de MKB-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, controlestandaarden en kwaliteitssystemen. Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancyvaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.