Veelvoorkomende do’s & don’ts accountantscontrole

Informatie

In deze cursus zijn onder meer de rode draden, waar het in accountantscontroles en toezichtsonderzoeken vaak fout gaat, blootgelegd. Daarnaast zijn in deze cursus good en best practices en bruikbare tips & trucs opgenomen, die u in staat stellen uw controle niet alleen effectiever in te richten en uit te voeren, maar óók slimmer en dus efficiënter. Het geleerde in deze e-learning is dan ook zeer goed toepasbaar in de praktijk en vormt een uitstekende voorbereiding op kwaliteitstoetsingen door bijvoorbeeld de AFM, de NBA en de SRA.

Pluk hier de vruchten van!

Deze cursus is in februari 2020 geactualiseerd. 

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn:
1. Kennis verkrijgen van good en best practices, veel voorkomende tekortkomingen en valkuilen:

 • in de opdrachtaanvaardingsfase van de controle;
 • in de risicoanalyse, de controleaanpak en het controleplan;
 • in de uitvoering van systeemgerichte werkzaamheden;
 • in de uitvoering van gegevensgerichte werkzaamheden;
 • in de evaluatiefase en de keuze van de af te geven controleverklaring;
 • in de communicatie met het management en degenen belast met governance.

2. Kennis en inzicht verkrijgen in een aantal capita selecta onderwerpen, waaronder:

 • groepscontroles;
 • gebruikmaken van werkzaamheden van anderen;
 • controle van derivaten die op basis van kostprijs hedge accounting worden gewaardeerd.

3. Het verkrijgen van kennis en inzichten en het ontwikkelen van vaardigheden om:

 • u goed voor te bereiden op toezichtsonderzoeken.

Auteur

 • drs. E. van der Wösten RA

  Drs. Edwin van der Wösten RA is als partner verbonden aan het Compliancekantoor en als docent aan Business Universiteit Nyenrode. In de periode 2008 tot 2011 is Van der Wösten als senior toezichthouder werkzaam geweest bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zowel in de periode daarvoor als daarna in de openbare beroepspraktijk.

  Van der Wösten heeft specifieke expertise opgebouwd als opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar en compliance officer bij accountantsorganisaties.