Tuchtrecht toegelicht: hoever gaat uw zorgplicht?

Informatie

In deze tweede aflevering van 'Tuchtrecht toegelicht' neemt Carel Verdiesen in ± 15 minuten twee tuchtrechtzaken onder de loep waarin de vraag centraal staat of het tussentijds monitoren van de administratie van de cliënt onder de zorgplicht van de accountant valt. In beide zaken ondervonden de cliënten hinderlijke gevolgen van gebreken in de administratie en zij verweten dit vervolgens hun accountant. Carel neemt u mee in de overwegingen van de Accountantskamer en geeft een aantal tips waar u uw voordeel mee kunt doen in uw eigen praktijk. 

Tuchtrecht toegelicht

In elke aflevering van 'Tuchtrecht toegelicht' analyseert C.M. Verdiesen AA in ± 15 minuten een recente tuchtzaak. Hoe kwam de tuchrechter tot een oordeel? En waar ging het mis of wat heeft de accountant juist goed gedaan? Vaak zijn het herkenbare dilemma’s waar elke accountant mee worstelt en dat maakt deze zaken zo leerzaam.

Leerdoelen

Na het volgen van deze korte cursus:

  • weet u op basis van welke overwegingen de Accountantskamer oordeelt of werkzaamheden onder de zorgplicht vallen.
  • bent u zich bewust van het belang van schriftelijke opdrachtbevestigingen.

Auteur

  • C.M. Verdiesen AA

    Carel Verdiesen is vicevoorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en sinds begin 2015 lid van de Signaleringsraad van de NBA. Hij is zelfstandig gevestigd accountant  en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de MKB-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, controlestandaarden en kwaliteitssystemen. Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancyvaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.