Tuchtrecht toegelicht: ongebruikelijke transactie of niet?

Informatie

In deze eerste aflevering van 'Tuchtrecht toegelicht' bespreekt C.M.Verdiesen AA een tuchtzaak van begin dit jaar, waarbij een dga meerdere malen veel contant geld uit zijn bv opnam. Er volgde een rechtszaak nadat de cliënt een einde aan zijn leven maakte en de weduwe een klacht tegen de accountant indiende. In ± 15 minuten legt Carel Verdiesen uit hoe de Accountantskamer in deze tragische en moeilijke zaak tot een oordeel kwam. Hij schetst de casus voor u, analyseert het oordeel van de tuchtrechter en concludeert welke lessen we uit deze zaak kunnen trekken. 

Tuchtrecht toegelicht

In elke aflevering van 'Tuchtrecht toegelicht' analyseert C.M. Verdiesen AA in ± 15 minuten een recente tuchtzaak. Hoe kwam de tuchrechter tot een oordeel? En waar ging het mis of wat heeft de accountant juist goed gedaan? Vaak zijn het herkenbare dilemma’s waar elke accountant mee worstelt en dat maakt deze zaken zo leerzaam.

Leerdoelen

Na het volgen van deze korte cursus:

  • weet u op basis van welke overwegingen de Accountantskamer oordeelt of een melding ongebruikelijke transacties op zijn plaats is.
  • bent u zich bewust van hoever uw zorgplicht strekt.

Auteur

  • C.M. Verdiesen AA

    Carel Verdiesen is vicevoorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en sinds begin 2015 lid van de Signaleringsraad van de NBA. Hij is zelfstandig gevestigd accountant  en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de MKB-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, controlestandaarden en kwaliteitssystemen. Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancyvaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.