Toepassing van SIRA door accountantsorganisaties

Informatie

Deze cursus is gericht op toepassing van het SIRA model in de accountantspraktijk. Het gaat om integriteitsrisico’s bij cliënten maar ook om integriteitsrisico’s in de eigen organisatie. Ook accountantsorganisaties dienen integriteitsrisico’s in beeld te brengen. De SIRA is een hulpmiddel om deze integriteitsrisico’s in beeld te brengen, te evalueren en te monitoren.

Met inzicht in en beheersing van deze risico’s kunt u voorkomen dat uw organisatie en uw medewerkers betrokken raken bij incidenten en strafbare feiten. Bij eventuele incidenten draagt het inzicht in en beheersing van integriteitsrisico’s daarnaast bij aan het beperken van de impact van incidenten. Zowel het voorkomen als het beperken van de impact van incidenten is van groot belang voor uw organisatie én daarmee voor de sector.

In deze cursus leert u de achtergrond van het SIRA model en leert u de SIRA in uw praktijk toe te passen. Ik wens u veel plezier met het volgen van deze cursus.

Deze cursus is opgenomen in december 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • heeft u kennis en inzicht verkregen in het regelgevend kader
  • weet u wat bedoelt wordt met een systematische inventarisatie en analyse
  • kent u de stappen van een integriteitsrisico-analyse
  • kunt u de integriteitsrisico-analyse uitwerken in uw organisatie
  • kunt u de 'risico bereidheid' voor uw organisatie bepalen
  • kunt u de gevolgen voor de interne procedures bepalen

Auteur

  • drs. G.A. Hogenes RA

    Mevrouw G.A. Hogenes is als partner verbonden aan het Compliancekantoor. Voordat zij bij het Compliancekantoor kwam was zij werkzaam voor het bureau vaktechniek van een top 30 accountantsorganisatie. Daarvoor werkte zij ruim 16 jaar bij EY, laatstelijk als senior manager vaktechniek. Ze deed dit op zowel nationaal als internationaal niveau. Githa heeft veel ervaring met kwaliteitsreviews, consultaties, coaching van controleteams en het verzorgen van VTO’s.