Standaard 4400N: Valkuilen en risico's

Informatie

De tuchtrechtzaken tegen accountants van de afgelopen jaren zijn in te delen in een aantal categorieën. Eén van deze categorieën bestaat uit zaken die zijn aangespannen omdat de betrokken accountants een verkeerde standaard hadden toegepast als grondslag voor de uitgevoerde werkzaamheden. In een fors aantal van die gevallen gaat het over het vraagstuk van ‘onbedoelde assurance’. De accountant past in zo’n situatie een verkeerde standaard uit de Nadere Voorschriften Controle en overige standaarden (NV COS) toe. 

Het correct toepassen van Standaard 4400N leidt voor de opdrachtgever tot een product op basis waarvan zij zelf conclusies kunnen trekken; de accountant rapporteert feitelijkheden. Bij het toepassen van Standaard 4400N kunnen diverse dilemma’s aan de orde zijn. Toch wordt de standaard, ondanks de genoemde risico’s, relatief vaak toegepast in situaties waarbij het geven van assurance niet mogelijk of wenselijk wordt geacht door accountants. Kortom: het is belangrijk alert te zijn op de do’s en don’ts! 
 

In deze online cursus maakt u kennis met deze do’s and don’ts. De cursus bestaat uit verschillende modules. In elke module komen zowel theorie als praktijkvoorbeelden aan de orde. In elke module staan één of meerdere leerdoelen centraal.

In de online cursus staan, zoals aangegeven, de opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden centraal. Waar wordt ‘gesproken’ over ‘4400N-opdrachten’, worden de opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden bedoeld. 

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • Heeft u inzicht in welke plaats standaard 4400N inneemt in het totale spectrum aan opdrachten;
  • Kent u de kenmerken van opdrachten die passen onder Standaard 4400N;
  • Kent u de belangrijkste vereisten van Standaard 4400N;
  • Leert u de belangrijkste valkuilen bij het toepassen van Standaard 4400N;
  • Heeft u handvatten gekregen die u helpen foutieve toepassing van de standaard te voorkomen;
  • Herkent u ‘good practices’ ten aanzien van de rapportages die passen bij Standaard 4400N. 

Auteur

  • A.A. Boxum RA EMITA

    Drs. A.A. (Alex) Boxum is registeraccountant en IT-auditor en is thans werkzaam voor  V&A accountants adviseurs  als directeur Trainingen  & Compliance. Uit dien hoofde ondersteunt hij accountantskantoren op het gebied van het voldoen aan wet- en regelgeving en kwaliteitsbevordering. In zijn huidige functie maar ook in de afgelopen functies als compliance officer bij verschillende kantoren heeft hij ervaring opgedaan met de wet- en regelgeving en de onderzoeken die aan de orde  komen in de online cursussen van zijn hand.