Opvolging in het familiebedrijf

Informatie

Bedrijfsopvolging is ingewikkeld, omdat er veel bij komt kijken: financiële, fiscale en juridische aspecten, maar ook organisatorische, communicatieve en emotionele factoren. Familieopvolging wijkt af van ‘normale’ bedrijfsopvolging, omdat bepaalde factoren juist een grotere rol en andere factoren een kleinere rol spelen. Dit betekent dat u als accountant uw focus moet verleggen.

Binnen familiebedrijven heeft de overdrager bewust of onbewust vaak moeite om het thema 'opvolging in leiding' goed invulling te geven en bespreekbaar te maken. Voor accountants en fiscalisten is het dan ook belangrijk om niet alleen te focussen op 'opvolging in eigendom'. Als u een familie bij dit proces gaat begeleiden, is het van belang om goed zicht te hebben op de specifieke aandachtsgebieden voor familieopvolging. In deze cursus schetst de docent door middel van casussen hier een beeld van. Daarnaast gaat hij uitgebreid in op de planning van het proces en de rollen van alle betrokkenen. Deze cursus gaat niet in op de financiële, fiscale en juridische aspecten van de opvolging.

Let op: deze cursus is een tekstcursus en bevat geen video’s. 

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • heeft u zicht op het opvolgingsproces binnen families.
 • weet u uit welke zes fasen de bedrijfsopvolging bestaat.
 • kunt u aan de ondernemer uitleggen hoe een goed opvolgingstraject eruit ziet voor zowel de overdrager(s) als de opvolger(s) en kunt u dit onderbouwen.
 • weet u welke elementen van de opvolging het meeste aandacht moeten krijgen om het proces succesvol te laten verlopen.
 • bent u in staat het opvolgingsproces in kaart te brengen en hiervoor een tijdpad op te stellen, waar alle betrokkenen onderdeel van uitmaken.
 • herkent u de gedragspatronen binnen families die van invloed zijn op het opvolgingsproces.
 • kunt u adequaat anticiperen en reageren op factoren die een negatieve impact hebben, zodat deze het bedrijf geen schade berokkenen.
 • bent u goed voorbereid om uw cliënten hierbij te begeleiden.

Auteur

 • E. van de Vijver

  Ed van de Vijver (65) is senior adviseur familiebedrijven bij de Adviesgroep Familiebedrijven van BDO Advisory B.V. Naast advisering aan familiebedrijven in binnen- en buitenland over opvolging, communicatie en afstemming tussen familie- en bedrijfsverhoudingen, is hij mediator, gespecialiseerd in bemiddeling binnen familiebedrijven. Bovendien is hij als docent betrokken bij vele trainingen en cursussen binnen en buiten BDO en geeft hij presentaties en workshops voor in- en externe instanties. Hij publiceert regelmatig over zijn vakgebied. Daarnaast geeft hij in diverse media interviews. Van de Vijver heeft niet alleen ruim veertig jaar advieservaring in het mkb, maar komt zelf ook uit een familiebedrijf. Door zijn ervaring met de overname van het bedrijf van zijn vader in de 80-er jaren, heeft hij aan den lijve ervaren wat er speelt in familiebedrijven.

 • J. Duitman

  Jan Duitman is sinds 1 juni 1987 werkzaam bij BDO, heeft in 1992 aan de wieg gestaan van de Adviesgroep Familiebedrijven (onderdeel van BDO Consultants B.V.). Duitman is dan ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van producten en werkt met veel plezier te midden van (grote) groepen familieleden betrokken bij het familiebedrijf. Zo bouwde hij ruime ervaring op bij de advisering van familiebedrijven. 

  Als senior adviseur helpt Duitman de betrokken familieleden goede afspraken te maken op het terrein waar familie en bedrijf elkaar raken. Ook adviseert hij bij de opzet van een opvolgingsplan en begeleidt hij opvolgingsprocessen. Daar waar communicatie geen automatisme is en emotie een (te grote) rol speelt, is hij als een vis in het water. Als er ruzies ontstaan binnen het familiebedrijf, biedt Duitman zijn diensten aan als conflictbemiddelaar (mediator). 

  Duitman verzorgt regelmatig presentaties voor ondernemers en adviseurs en gastcolleges op hbo- en universitaire instellingen. Hiernaast heeft hij vele publicaties op zijn naam staan.