NOW 1: de regeling

Informatie

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) heeft het kabinet maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Accountants spelen een belangrijke rol bij de aanvraag tot vaststelling van de subsidie. 

In deel 1 van de tweedelige cursus over de NOW-1-regeling voor de samenstelpraktijk, legt C.M. Verdiesen AA de NOW-1-regeling uit. Hij licht een aantal belangrijke definities uit de regeling toe, zoals het loon, de omzet en de groep. Vervolgens laat hij aan de hand van voorbeelden zien hoe de omzetdaling en de hoogte van het subsidiebedrag berekend moet worden. Hij staat uitgebreid stil bij de werkzaamheden die horen bij de derdenverklaring en bespreekt uiteraard ook de werkmaatschappijregeling en de verplichtingen voor werkgevers.

Deel 2 van de cursus gaat in op de specifieke werkzaamheden die uitgevoerd moet worden bij het afgeven van de aan assurance verwante verklaring (Standaard 4415N). 

Deze cursus is opgenomen in oktober 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de inhoud van de NOW-1-regeling.
  • kunt u de referentieomzet, omzetdaling en de hoogte van de subsidie berekenen.
  • weet u of en hoe een werkgever gebruik kan maken van deze regeling.
  • bent u alert op de aandachtspunten, zodat u kunt anticiperen op werkgevers die bewust of onbewust niet aan de regeling voldoen.
  • weet u welke werkzaamheden bij het afgeven van de derdenverklaring komen kijken.

Auteur

  • C.M. Verdiesen AA

    Carel Verdiesen is vicevoorzitter van het Adviescollege Beroepsreglementering van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en sinds begin 2015 lid van de Signaleringsraad van de NBA. Hij is zelfstandig gevestigd accountant  en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA, waarbij het accent lag op de MKB-praktijk. Daarnaast geeft hij cursussen op het gebied van VGBA, controlestandaarden en kwaliteitssystemen. Verdiesen is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancyvaktechniek bij een groot kantoor en heeft daardoor ervaring met kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.