Levering van vastgoed en btw

Informatie

Voor veel ondernemers is het aan- of verkopen van een onroerende zaak één van de belangrijkste financiële beslissingen. De belangen zijn vaak groot en men gaat liever niet over één nacht ijs. Om de financiële impact van zo’n transactie te kunnen beoordelen, is het noodzakelijk om in beeld te hebben wat de gevolgen zijn voor de btw en/of overdrachtsbelasting.

In deze cursus wordt er stilgestaan bij de btw-behandeling van de levering van een onroerende zaak door een ondernemer (bijvoorbeeld eenmanszaak, vof, bv).

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)
Deze cursus is geaccrediteerd bij het RB,voor 2 PE-punten. Als u de cursus heeft behaald, worden deze punten automatisch doorgegeven aan het RB.

Deze cursus is geactualiseerd in mei 2020.  

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u beoordelen of de levering van een onroerende zaak door een ondernemer is belast met btw.
  • bent u extra alert bij het in kaart brengen van de financiële gevolgen van de aan- of verkoop van een onroerende zaak door een ondernemer.
  • kunt u controleren of bij de aan- of verkoop van een onroerende zaak door een ondernemer terecht wel of geen btw op de factuur is vermeld.
  • kan men een beroep op u doen om de btw-gevolgen van een voorgenomen aan- of verkoop van een onroerende zaak door een ondernemer te beschrijven.

Auteur

  • mr. C.W. van Vilsteren

    Na haar studie Fiscaal Recht (Katholieke Universiteit in Brabant) heeft Carola van Vilsteren gewerkt bij Ernst & Young en BDO Accountants & Adviseurs. In 2003 was de tijd rijp om een eigen onderneming te starten: Van Vilsteren BTW advies. Van Vilsteren lost samen met andere ervaren adviseurs btw-vraagstukken op en geeft praktische, onafhankelijke btw-adviezen. Van Vilsteren BTW advies is werkzaam voor bedrijven, overheid en non-profitorganisaties.

    Naast het geven van praktische adviezen bestaan haar werkzaamheden voor een groot deel uit het doorlichten van organisaties op de aanwezigheid van fiscale valkuilen en het schrijven en implementeren van btw-handboeken. Tevens begeleidt zij Horizontaal Toezicht-projecten en risicoanalyses en doet zij veel door de Belastingdienst geaccordeerde steekproeven op de inkomende en uitgaande geldstromen. Daarnaast verzorgt Van Vilsteren (in-company) cursussen, geeft zij boeken uit en publiceert zij in verschillende vakbladen.