NV COS onder controle: planningsfase en interim-controle (COS 315 en 330)

Informatie

De kwaliteit van diensten die accountants leveren moet goed zijn. De laatste jaren ligt het accountantsberoep behoorlijk in de vuurlinie, vanwege de diverse boekhoud- en omkoopschandalen uit het recente verleden. Dit heeft ertoe geleid dat vanuit de politiek de behoefte aan extern, onafhankelijk toezicht werd geuit en ingevuld. Het gezamenlijk doel van de overheid, AFM en beroepsorganisaties is het herstellen van gerechtvaardigd vertrouwen in accountants(organisaties), zodat het publiek kan vertrouwen op door accountants afgegeven verklaringen.

Het afgelopen jaar stelden zowel de AFM als de Monitoring Commissie Accountancy dat de ontwikkelingen te langzaam gaan. De redactieraad van PE-Academy zag daarom voldoende aanleiding om een cursus te ontwikkelen, die erop is gericht om met een praktijkgerichte insteek uw controlekennis en -vaardigheden een nieuwe kwaliteitsimpuls te geven. Deze cursus biedt u daartoe de handvatten.

De cursus geeft inzicht en biedt kennis over hoe u vanuit de risicoanalyse efficiënt en effectief systeemgerichte werkzaamheden in een jaarrekeningcontrole opzet en uitvoert. Uitgangspunt vormen de bepalingen in de controlestandaarden, maar praktijkervaringen en interpretaties van de toezichthouder AFM over dit onderwerp maken dat in deze cursus een effectieve mix wordt gerealiseerd tussen regelgeving en praktijk. Het testen van interne beheersingsmaatregelen wordt in deze cursus vanuit een verfrissend en verhelderend perspectief bezien en is een ‘must’ voor elke controlerend accountant die voldoende en geschikte controle-informatie wil verkrijgen als basis voor zijn oordeel bij de jaarrekening.

Geactualiseerd september 2018

Leerdoelen

De leerdoelen van deze cursus zijn:

 • Kennis en inzicht verkrijgen in het opzetten van een effectieve controleaanpak (vertaling van risicoanalyse naar controleaanpak).
 • Kennis en inzicht verkrijgen in de interne beheersing van organisaties in het kader van de jaarrekeningcontrole.
 • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden over onderzoekstechnieken om interne beheersing te toetsen:
   - verkrijgen van inlichtingen van de gecontroleerde
   - waarneming ter plaatse
   - herhaling van werkzaamheden
   - data-analyse
   - falsificatie en verificatie
 • Het ontwikkelen van kennis en vaardigheden om:
   - algemene IT-maatregelen en applicatiecontroles effectief te toetsen
   - een EDP-auditor effectief en efficiënt in te zetten in de jaarrekeningcontrole
   - entiteitbrede beheersingsmaatregelen effectief te toetsen
   - IT-afhankelijke interne beheersingsmaatregelen en gebruikerscontroles effectief te toetsen
   - de uitgevoerde werkzaamheden adequaat vast te leggen in het controledossier
 • Inzicht verkrijgen in het effect van bevindingen uit toetsingen van interne beheersingsmaatregelen op de aard en diepgang van de gegevensgerichte controlewerkzaamheden (‘de brug tussen de interim-controle en de balanscontrole’) en de strekking van de af te geven controleverklaring.
 • Effectief leren communiceren met de cliënt over de bevindingen.

Auteur

 • drs. E. van der Wösten RA

  Drs. Edwin van der Wösten RA is als partner verbonden aan het Compliancekantoor en als docent aan Business Universiteit Nyenrode. In de periode 2008 tot 2011 is Van der Wösten als senior toezichthouder werkzaam geweest bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en zowel in de periode daarvoor als daarna in de openbare beroepspraktijk.

  Van der Wösten heeft specifieke expertise opgebouwd als opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar en compliance officer bij accountantsorganisaties.