Fiscale aspecten bedrijfsopvolging IB

Informatie

Volgens MKB Nederland zullen de komende 10 jaar 15.000 bedrijven per jaar ter overname worden aangeboden. De vergrijzing, de groei van zelfstandig ondernemerschap en serieel ondernemerschap zijn belangrijke drijfveren achter deze aanbiedingsgolf. Mr. dr. C.G. Dijkstra gaat in deze cursus in op fiscale voetangels en klemmen en vooral kansen die u kunt benutten om ondernemers bij te staan. De docent bespreekt diverse vormen van staking en de fiscale consequenties en faciliteiten voor matiging, uitstel en doorschuiven van de IB-heffing. Op basis van deze inzichten kunt u uw relaties helpen de juiste keuzes te maken om de onderneming in de toekomst fiscaal optimaal over te dragen aan een volgende generatie of een andere opvolger. 

In aansluiting op de besproken theorie, neemt de docent in een apart fragment drie concrete casusposities met u door. Allereerst wordt een casus besproken waarin het berekenen van overdrachtsbelasting centraal staat. In de tweede casus wordt ingezoomd op de mogelijkheden en berekening van schenkbelasting in het kader van de BOR Successiewet en in de laatste casus kijken we naar de fiscale consequenties bij toetreding tot een vennootschap onder firma.

Met deze cursus kunt u 2 PE-punten halen.

Accreditatie Register Belastingadviseurs (RB)
Deze cursus is ook geaccrediteerd voor het RB, voor 2 PE-punten. Als u de cursus heeft behaald, worden deze punten automatisch elektronisch doorgegeven aan het RB.   

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

  • kunt u beschrijven  wat een onderneming is wanneer er sprake is van een staking van de IB-onderneming en adviseren over verschillende vormen van staking;
  • heeft u kennis van de fiscale consequenties zijn bij de verschillende vormen van staking en de diverse vormen van overdragen, in het bijzonder de fiscale gevolgen voor de inkomstenbelasting. Ook krijgt u inzicht in de gevolgen voor de overdrachtsbelasting, omzetbelasting en erf- en schenkbelasting;
  • heeft u inzicht in de faciliteiten die er bestaan voor matiging, uitstel en doorschuiven van IB-heffing en kunt uw klanten begeleiden bij dit proces;
  • kunt u de belangrijkste aspecten zoals stakingswinst, lijfrenteaftrek, geruisloze en ruisende overdracht,  overdracht naar de bv, verhuur van een IB-onderneming duiden en ondernemers adviseren en begeleiden tijdens de uitvoering.

 

Auteur

  • mr. dr. C.G. Dijkstra

    Chris Dijkstra houdt zich als directeur van Watermill in het bijzonder bezig met het familiebedrijf. Dit heeft als adviseur maar ook als wetenschapper zijn aandacht. Ook waar het gaat om de fiscaliteit van de betrokken personen, denk bijvoorbeeld aan de DGA. Dit zowel in nationale als internationale context. Voor meer informatie: www.watermill.nl of www.chrisdijkstra.nl.