Update fiscaal kwartaal 1 2019

Informatie

In deze e-learning wordt aandacht besteed aan de fiscale actualiteiten van het eerste kwartaal van 2019. Alle recente wijzigingen passeren de revue, zodat u na het volgen van deze cursus weer helemaal up-to-date bent. Tevens beschikt u na het volgen van deze cursus over concrete tips en adviezen, waarmee u uw klanten op de juiste manier fiscaal kunt ondersteunen. Aan bod komen onder andere de volgende onderwerpen:

 • Wijzigingen belastingheffing 2019: aandachtspunten voor de advisering
 • Aandachtspunten voor de aangifte IB/Vpb 2018
 • Toepassingen loonheffing en WKR en de vastlegging in het jaarrekeningdossier

Deze online cursus is een weergave van de presentatie van het deelthema Fiscaal zoals deze in kwartaal een van dit jaar op 14 locaties is gegeven. Vier keer per jaar organiseert PE-Academy vier Vaktechnische bijeenkomsten (VTB’s) op 14 plaatsen in Nederland. Tijdens de VTB’s komen diverse actuele onderwerpen aan bod. Per kwartaal worden steeds twee deelgebieden belicht. Zo mist u vakinhoudelijk niets en blijft u optimaal en allround geïnformeerd over zaken die voor u en uw klanten belangrijk zijn.

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft u kennis van de wijzigingen in de belastingheffing per 1 januari 2018.
 • Heeft u inzicht in de belangrijkste aandachtspunten voor de fiscale advisering van uw cliënten.
 • Bent u (weer) op de hoogte van de aandachtspunten rondom de toepassing van loonheffing en wkr en de vastlegging in het jaarrekeningdossier.
 • Heeft u inzicht in de belangrijkste aandachtspunten voor de aangifte IB/Vpb 2017.

Auteur

 • mr. H.A. Elbert

  Heleen Elbert is fiscaal jurist en oud-belastinginspecteur. Zij is werkzaam als belastingadviseur bij ELBERT FISCAAL. Als auteur is zij verbonden aan onder meer het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, de fiscale encyclopedie Nederlandse Documentatie Fiscaal Recht en het tijdschrift Belastingzaken. Daarnaast zijn onder meer de volgende boeken van haar hand: ‘De auto, zakelijk en privé’ (Sdu Uitgevers) en ‘Parkeerbon? Nee dank u!’ (Bzzztôh). Daarnaast geeft zij regelmatig lezingen en trainingen op, onder meer, het gebied van de autobelastingen.

  Heleen focust zeker niet alleen op autobelastingen. Met haar brede fiscale kennis adviseert zij ondernemers ook inzake estate planning, firmaproblematiek in het mkb en echtscheiding.