Focus op MKB: Actualiteiten in het jaarwerk 2018

Informatie

De drukke Btw maand is achter de rug. Het samenstelproces voor de jaarrekening 2018 is in volle gang en ook de aangiftes voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting 2018 vragen uw aandacht. In deze tafeldiscussie stellen de heren D.J. ter Harmsel AA RB, C.L.J.M. Kock AA en mr. S.F.J.J. Schenk RB de actualiteiten rond deze werkzaamheden aan de orde.

Er zijn voldoende aandachtspunten om rekening mee te houden. Het expertpanel bespreekt de actuele regelgeving rond deze thema’s  en de implicaties voor het samenstelproces. Consolidering ja of nee? Dat is van belang om te bepalen hoe de grootte criteria in elkaar steken. Hoe gaan we om met Crypto currency? Stel uw klant heeft dit, wat doet u hiermee op de balans van de besloten vennootschap? Daarnaast staan we stil bij zaken ten aanzien van de aangifte van de vennootschapsbelasting. Denk hierbij aan ‘Hoe gaan we om met de conditie zakelijkheid winstverdeling’ en komt het begrip ‘gezagsverhouding’ ZZP’er aan bod. In het laatste deel van deze cursus worden de belangrijkste aandachtspunten besproken waar u als adviseur mee te maken kunt krijgen vanuit de wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wwft, de NOCLAR.
 

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

- heeft u inzicht in de fiscale aandachtspunten voor de aangifte inkomstenbelasting 2018.

- heeft u kennis van de belangrijkste richtlijnen en actuele wijzigingen in de externe verslaggeving van micro-, kleine, middelgrote en grote rechtspersonen voor boekjaar 2018.

- kunt u samenstelopdrachten uitvoeren volgens de meest recente richtlijnen.

Auteur

 • D.J. ter Harmsel AA RB

  Na zijn studie startte Dirk ter Harmsel als AA RB bij Alfa accountants en adviseurs. Vanaf 1 oktober 2010 is hij directeur Vaktechniek accountancy. In de periode 2004 -2008 was hij bestuurslid van de NOvAA, in het laatste jaar nam hij het voorzitterschap voor zijn rekening. In 2009-2010 was hij lid van de accountantskamer te Zwolle. Deze functie heeft hij moeten opgeven toen hij in juli 2010 opnieuw in het bestuur van de NOvAA gekozen werd. Vanaf juni 2012 tekende hij opnieuw voor het voorzitterschap. In juni 2013 is hij benoemd als bestuurslid en plaatsvervangend voorzitter van de NBA. Per 22 juni 2015 is Diana Clement zijn opvolger. 
   

 • mr. S.F.J.J. Schenk RB

  Sylvester Schenk is sinds 1987 werkzaam in de fiscale praktijk en was van 1999-2017 verbonden aan Flynth adviseurs en accountants, in de laatste periode als directeur Wetenschappelijk bureau en daarvoor als directeur Fiscale Zaken. In de periode 2006-2014 heeft hij de voorzittersrol binnen het Register Belastingadviseurs vervuld. Hij is hoofdredacteur van het RB-vakblad Het Register alsmede van het Fiscaal Praktijkblad en het Land- en Tuinbouwbulletin. Met ingang van mei 2017 is Sylvester directeur fiscale zaken van het Register Belastingadviseurs

 • C.L.J.M. Kock AA

  Charles Kock AA is vakdirecteur Accountancy bij Flynth adviseurs en accountants, lid Adviescollege Beroepsreglementering NBA en lid RJ-werkgroep MKB. Daarnaast geeft hij colleges Financial Accounting en verzorgt hij cursussen op het gebied van VGBA, samenstelpraktijk en kwaliteitssystemen. Voor de NBA treedt Charles ook op als  examinator.