Cursusinformatie

Factuur en fiscus: vereisten en voordelen voor ondernemers

Informatie: 

Een factuur is een belangrijk document in de btw: zonder een factuur of zonder de juiste factuurvereisten, bestaat er geen recht op aftrek van btw. In principe moet elke ondernemer die leveringen of diensten verricht aan een andere ondernemer of rechtspersoon een factuur uitreiken. Daarnaast moet een factuur worden uitgereikt bij vooruitbetalingen, afstandsverkopen en bij de levering van een auto aan een particulier in een andere lidstaat. Geen factuur hoeft te worden uitgereikt bij vrijgestelde prestaties. Als een factuur verplicht moet worden uitgereikt, dan moet deze factuur voldoen aan de factuurvereisten. Voldoet de factuur daar niet aan, dan kan het recht op aftrek van btw worden geweigerd. Overigens is het in bepaalde gevallen mogelijk om een vereenvoudigde factuur, die niet voldoet aan alle vereisten, uit te reiken. De btw die in rekening is gebracht, is alleen aftrekbaar als de btw in rekening is gebracht aan een ondernemer voor aan hem verrichte leveringen en diensten door andere ondernemers op een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur. Verder moet de afnemer de goederen of diensten (in principe) gebruiken voor belaste doeleinden. Geen recht op aftrek van btw bestaat als de goederen of diensten worden gebruikt voor vrijgestelde handelingen. 

Deze cursus is geactualiseerd in november 2018.

Leerdoelen: 
Na deze cursus kunt u aangegeven: 
  • wanneer u een factuur moet uitreiken;
  • waaraan een factuur moet voldoen;
  • het belang van een factuur;
  • wanneer u recht op aftrek van btw heeft. 
 
Auteur: 

mr. C.W. van Vilsteren

Na haar studie Fiscaal Recht (Katholieke Universiteit in Brabant) heeft Carola van Vilsteren gewerkt bij Ernst & Young en BDO Accountants & Adviseurs. In 2003 was de tijd rijp om een eigen onderneming te starten: Van Vilsteren BTW advies. Van Vilsteren lost samen met andere ervaren adviseurs btw-vraagstukken op en geeft praktische, onafhankelijke btw-adviezen. Van Vilsteren BTW advies is werkzaam voor bedrijven, overheid en non-profitorganisaties.

Naast het geven van praktische adviezen bestaan haar werkzaamheden voor een groot deel uit het doorlichten van organisaties op de aanwezigheid van fiscale valkuilen en het schrijven en implementeren van btw-handboeken. Tevens begeleidt zij Horizontaal Toezicht-projecten en risicoanalyses en doet zij veel door de Belastingdienst geaccordeerde steekproeven op de inkomende en uitgaande geldstromen. Daarnaast verzorgt Van Vilsteren (in-company) cursussen, geeft zij boeken uit en publiceert zij in verschillende vakbladen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00