Accountantstuchtrecht - Lessen uit de MKB-praktijk

Informatie

In deze cursus wordt aan de hand van de accountantstuchtrechtspraak uitgelegd hoe u veelgemaakte fouten kunt vermijden. Daarbij wordt allereerst ingegaan op behoorlijk declareren en de incassomaatregelen die u als accountant mag treffen. Vervolgens worden beroepsfouten in de fiscale praktijk besproken. Tot slot wordt behandeld hoe u moet omgaan met belangenconflicten waarbij de objectiviteit wordt bedreigd.

Leerdoelen

De cursist weet na afloop:

  • Hoe hij of zij moet omgaan met declaraties en meerwerk;
  • Hoe ver hij of zij kan gaan met het inzetten van incassomiddelen en vragen van zekerheden;
  • Wanneer hij of zij een zorgplicht heeft bij fiscaal advies of ten aanzien van de fiscale gevolgen van transacties;
  • Wat die fiscale zorgplicht inhoudt;
  • In welke situaties zijn of haar objectiviteit in het gedrang komt;
  • Wat hij of zij dan kan doen om de objectiviteit te waarborgen;
  • Hoe ver de verificatieplicht bij het samenstellen van de jaarrekening reikt.

Auteur

  • mr. A.E. van Almelo

    Lex van Almelo is juridisch medewerker van Accountant en accountant.nl. Hij volgt en annoteert uitspraken van de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven. In 2016 publiceerde hij het boek Uitglijders, waarin hij aan de hand van zo’n tweehonderd uitspraken van de tuchtrechter de do’s-and-don’ts uitlegt bij veelgemaakte fouten.