Fiscale aspecten van landbouwgrond IB

Informatie

Grond speelt in de agrarische sector een grote rol. Het vormt voor veel agrarische bedrijven het meest wezenlijke vermogensbestanddeel op basis waarvan de onderneming geëxploiteerd kan worden. Daarnaast is de beschikking van landbouwgrond ook als productiemiddel noodzakelijk voor de teelt van uiteenlopende agrarische producten. Van oudsher neemt landbouwgrond een bijzondere positie in binnen de belastingwetgeving en er zijn in de loop van de tijd veel regelingen geweest waarbij de bijzondere positie voor de sector is benadrukt. Te denken valt hierbij aan de bedrijfsopvolgingsregelingen waarbij voor gronden aparte waarderingsmethoden golden, de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting als er sprake was van naburige landerijen, kavelruil en natuurlijk de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting.

In deze weblecture zal vanuit het perspectief van uw begeleidende rol als adviseur van agrarische ondernemers worden ingegaan op de positie van landbouwgrond in de inkomstenbelasting, de fiscale impact van pacht, de hoofdlijnen van de landbouwvrijstelling, lopende juridische procedures en recente arresten en mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden om te anticiperen op eventuele afschaffing van de landbouwvrijstelling.

Preview

Leerdoelen

Na deze cursus:

  • kunt u de voor- en nadelen van het plaatsen van grond in een BV c.q. verplaatsen van grond van box 3 naar 1 beschrijven en hierin adviseren;
  • heeft u inzicht in de invloed van pacht op grond en de fiscale impact hiervan;
  • heeft u kennis van de actuele ontwikkelingen en de werking van de landbouwvrijstelling;
  • heeft u inzicht in de verschillende methodes van herwaardering en kunt deze toepassen in de praktijk;
  • kunt u vermogensetikettering toepassen en ondernemers begeleiden bij de te maken keuzes voor zaken die zowel voor zakelijke als privédoeleinden worden gebruikt.

 

Auteur

  • mr. A. Schouten RB

    Mr. A. Schouten RB is als belastingadviseur werkzaam bij Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau LLP te Uden (www.remie.nl) en heeft zitting in het bestuur van deze organisatie. Remie concentreert zich op ondernemers die werkzaam zijn in het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector. De organisatie volgt de ontwikkelingen in de agrarische branche met grote aandacht, adviseert haar cliënten en begeleidt bij het zoeken naar mogelijkheden en kansen binnen de sector. Naast fiscale dienstverlening in de meest ruime zin van het woord is ook juridische dienstverlening sterk vertegenwoordigd met nadruk op ondernemingsrecht, arbeids- en sociaal verzekeringsrecht en bestuursrecht (waaronder ruimtelijk ordeningsrecht).