Pensioen en de fiscaliteit

Informatie

Als een werkgever en werknemer een pensioenovereenkomst sluiten, dienen ze rekening te houden met de fiscale aspecten van een pensioenregeling. Deze wetgeving is opgenomen in de Wet op de loonbelasting 1964. In deze cursus gaat mr. dr. Gerard Staats in op de fiscale aspecten van het pensioen. Welke pensioensystemen kennen wij in Nederland? Wat zijn bijvoorbeeld de voor- en nadelen van de omkeerregel? Welke mogelijkheden bieden de middenloon- en eindloonregelingen? De docent behandelt verder de relevante aanpassingen in de pensioenregelgeving sinds 1999 tot en met heden en blikt daarmee ook vooruit op de toekomst. 

Programma
 • Inleiding
 • Ons pensioenstelsel
 • Het fiscale kader
 • Pensioensystemen
 • Van 1999 tot en met heden

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

 • kunt u de voor- en nadelen van de omkeerregel benoemen;
 • kent u de driehoeksverhouding uit de Pensioenwet;
 • kunt u de verschillende pensioensystemen onderkennen;
 • begrijpt u de consequenties van de Wet VPL;
 • kent u de diverse pensioensoorten;
 • overziet en begrijpt u de verhoging van de pensioenleeftijd;
 • kunt u de maximale fiscale opbouwmogelijkheden van pensioen toepassen.

Auteur

 • mr. dr. G.M.C.M. Staats LLM

  Mr. dr. Gerard M.C.M. Staats LL.M is fiscaal jurist en sinds 2001 als universitair docent verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University. Gerard werkt ook als Senior Manager op het Bureau Vaktechniek bij BDO Belastingadviseurs, met als voornaamste taken pensioen, individuele toekomstvoorzieningen en de eigen woning. In januari 2014 is hij gepromoveerd op het proefschrift Personal Pensions in the EU: Guidelines for an integrated model. Van zijn boek Lijfrenteverzekeringen in de Wet IB 2001 (Sdu, 2001), verscheen in 2014 de 3e druk. Van Kapitaalverzekeringen in de Wet IB, box 1 of box 3 (Sdu, 2002) verscheen een 3e druk in 2015, waarin het Eigenwoningsparen centraal staat. Ook werkte hij als co-auteur mee aan Inkomstenbelasting en de gevolgen van (echt)scheiding (Sdu, 2003, 2007, 2013), De Eerste Pijler, De Tweede Pijler en De Derde Pijler (Kluwer) en het Compendium Estate Planning. Hij is redacteur van het Compendium Echtscheiding. Gerard is redacteur van NDFR-IB (onderdeel kapitaalverzekeringen) en treedt regelmatig op als docent bij diverse organisaties.