Opvolging in het familiebedrijf

Informatie

Bedrijfsopvolging is een traject waar ondernemers maximaal twee keer in hun leven mee te maken krijgen, namelijk eventueel aan het begin van hun carrière als ondernemer (als opvolger) en aan het einde van hun loopbaan (als overdrager).

Zo’n bedrijfsopvolging is al ingewikkeld genoeg, omdat er heel veel bij komt kijken: financiële, fiscale, juridische, organisatorische, maar ook communicatieve en emotionele factoren. Als deze opvolging zich binnen de familie voordoet, worden de ogenschijnlijk belangrijke elementen van een opvolgingsproces minder belangrijk en andere eerst minder relevante aspecten gaan een grote rol spelen.

Omdat in een opvolgingsproces veel gebruik wordt gemaakt van de ondersteuning van de accountant is het voor hem/haar van belang om goed zicht te hebben op de specifieke aandachtsgebieden die bij een familieopvolging een rol spelen.

Leerdoelen

Na het doorlopen van deze cursus:

  • heeft u zicht op het verloop van een opvolgingsproces binnen de familie;
  • herkent u de aspecten die in dit proces een rol spelen;
  • onderkent u de specifieke aandachtspunten in dit proces en kunt hierop anticiperen.

Auteur

  • J. Duitman

    Jan Duitman is sinds 1 juni 1987 werkzaam bij BDO, heeft in 1992 aan de wieg gestaan van de Adviesgroep Familiebedrijven (onderdeel van BDO Consultants B.V.). Duitman is dan ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van producten en werkt met veel plezier te midden van (grote) groepen familieleden betrokken bij het familiebedrijf. Zo bouwde hij ruime ervaring op bij de advisering van familiebedrijven. 

    Als senior adviseur helpt Duitman de betrokken familieleden goede afspraken te maken op het terrein waar familie en bedrijf elkaar raken. Ook adviseert hij bij de opzet van een opvolgingsplan en begeleidt hij opvolgingsprocessen. Daar waar communicatie geen automatisme is en emotie een (te grote) rol speelt, is hij als een vis in het water. Als er ruzies ontstaan binnen het familiebedrijf, biedt Duitman zijn diensten aan als conflictbemiddelaar (mediator). 

    Duitman verzorgt regelmatig presentaties voor ondernemers en adviseurs en gastcolleges op hbo- en universitaire instellingen. Hiernaast heeft hij vele publicaties op zijn naam staan.