Succesvol turnaround management in het MKB

Informatie

Een ondernemer komt bij u en vraagt u om advies over de risicobeheersing bij zijn of haar onderneming die in zwaar weer verkeert. Uiteraard wilt u als vertrouwenspersoon de ondernemer in deze situatie zo goed mogelijk adviseren. Maar, wat zijn uw perspectieven op de oorzaken van het zwaar weer bij de onderneming? Hoe kunt u zwaar weer vroegtijdig herkennen? Hoe zou u ondernemers begeleiden in de omgang met zwaar weer? Wat is de rol van de Bijzonder Beheerafdeling van banken? Kennis van turnaround management helpt u deze vragen te beantwoorden.

Wij hebben hoogleraar turnaround management Prof. dr. J.A.A. Adriaanse bereid gevonden om turnaround management in een weblecture te bespreken. De heer Adriaanse legt uit wat turnaround management inhoudt en wat de succes- en faalfactoren zijn. 

 
Programma:
 • Definitie turnaround management en perspectieven op oorzaken van zwaar weer bij MKB-ondernemingen
 • Vroegtijdig herkennen van dreigend zwaar weer (zachte en harde signalen, ontwrichtende trends en externe ontwikkelingen)
 • Het begeleiden van ondernemers in zwaar weer: turnaround raamwerken en de rol van de accountant 
 • Bijzonder Beheerafdelingen van banken en de (bemiddelende) rol van de accountant
 • Succes- en faalfactoren van turnaroundtrajecten, concrete hulpmiddelen en  do’s and dont’s in de praktijk

 

Preview

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus:

 • heeft u inzicht in de verschillende perspectieven naar oorzaken van zwaar weer bij MKB ondernemingen;
 • herkent u vroegtijdig zachte en hardere (financiële) signalen van dreigend zwaar weer;
 • doorziet u de invloed van ontwrichtende trends en ontwikkelingen op het succes en falen van MKB ondernemingen;  
 • heeft u kennis van theoretische (‘turnaround’) raamwerken die helpen bij het succesvol reorganiseren ondernemingen in zwaar weer;
 • kunt u verbanden leggen in de relatie tussen de onderneming in zwaar weer en haar stakeholders, in het bijzonder de afdelingen Bijzonder beheer van banken, en kunt daarop anticiperen;
 • heeft u kennis van de voor- en nadelen van een ‘stille turnaround’ ten opzichte van juridische reorganisatie-instrumenten als prepack, surseance en doorstart na faillissement;
 • kunt u de succes- en faalfactoren van turnaroundtrajecten bij ondernemingen in zwaar weer herkennen en benoemen;
 • kunt u ondernemers adviseren en begeleiden tijdens de uitvoering van turnaround trajecten en heeft u hulpmiddelen(assessmentvragen, turnaround plan structuur etc.) om in te zetten.
 • heeft u een goed beeld van de rol van de (MKB) accountant bij risicobeheersing en kunt u een beeld vormen van wat de accountant wel/niet kan betekenen.  

Auteur

 • prof. dr. J.A.A. Adriaanse

  Prof.dr. J.A.A. Adriaanse is als hoogleraar turnaround management verbonden aan de afdeling Bedrijfswetenschappen van de Universiteit Leiden. Hij is daarnaast oprichter van Business Failure Intelligence (BFI) een data-bedrijf gericht op business failure monitoring en reconstructieonderzoek. Jan studeerde bedrijfskunde op Nyenrode en rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Hij is gepromoveerd op een onderzoek naar turnaround management in het MKB. Hij heeft de afgelopen jaren honderden bedrijven geadviseerd en vele cursussen verzorgd voor MKB accountants op het gebied van bedrijfsadvisering.