Bancaire financiering in het MKB

Informatie

Een zakelijke financiering regelen? Dat is tegenwoordig geen makkelijke opgave. Door de crisis en de recente ontwikkelingen (stringentere regelgeving en toezicht) zijn banken minder snel bereid (en in staat) om financieringen te verstrekken. Ook risicofinanciers hebben soms rake klappen gehad door mislukte participaties. Bij hen gaat ook de voorzichtigheid zwaarder wegen. Dit vraagt om een goede begeleiding door een financieringsadviseur.

Een goed voorbereide financieringsaanvraag is een absolute voorwaarde voor een geslaagd financieringstraject. Financiers maken inschattingen van risico’s en toetsen het financieringsverzoek aan de -voor hen geldende- normen. Een financieringsaanvraag die niet aansluit bij de eisen en verwachtingen van de financier is op voorhand kansloos.

Deze cursus gaat vooral over het aantrekken van vreemd vermogen. Met andere woorden: het financieringsvraagstuk bekeken door de bril van de bank. Deze kennis is vooral ook direct toepasbaar voor het voorbereiden van financieringsaanvragen bij overige vreemd vermogen verstrekkers, zoals kredietunies of crowdfunding. In deze cursus wordt voorbijgegaan aan equity financiering, zoals door informal investors, private equity fondsen, participatiemaatschappijen. De eisen en uitgangspunten zijn daarvoor te divers. De behandelde studiestof, en zeker ook de kwalitatieve criteria, vinden echter ook voor deze financiers toepassing.

Binnen de onderdelen Cashgenerend vermogen en Rentabiliteit en werkkapitaalbeheer, worden na bespreking van de theorie enkele rekenopdrachten aan u voorgelegd.

 

Leerdoelen

Na afloop van deze cursus heeft u:

 • kennis van de belangrijkste kwalitatieve aspecten voor de beoordeling van een financieringsaanvraag ;
 • heeft u inzicht in de belangrijke kernbegrippen die een essentiële rol spelen en kunt deze verwerken in een financieringsaanvraag;
 • heeft u inzicht in de belangrijkste kwantitatieve aspecten voor de beoordeling van een financieringsaanvraag en de hierbij gebruikte ratio’s: rentabiliteit, solvabiliteit en dekking;
 • de bouwstenen voor het schrijven van een gedegen financieringsrapport zodat financiers relatief snel tot een positieve besluitvorming kunnen komen;
 • kunt u ondernemers begeleiden en actief adviseren tijdens het aanvraagtraject.

Auteur

 • ir. P.D. Schuitmaker MBA RAB

  Ir. Peter D. Schuitmaker heeft na studies aan de Technische Universiteit Delft en de Strathclyde Graduate Business School in Glasgow (UK) gewerkt in managementfuncties bij ondermeer Philips Consumer Electronics en Alcatel.

  Later was Schuitmaker bedrijfsadviseur bij Syntens in Leeuwarden. Hij adviseerde bedrijven bij strategieontwikkeling en op bedrijfskundige terreinen als marketing, logistiek, productie, verkoop, bedrijfsplanning, kwaliteitszorg en financiering. Hierbij hielp hij midden- en kleinbedrijven bij het ontwikkelen en benutten van groeikansen. Daarna werkte hij bij de regionale ontwikkelingsmaatschappij NV REWIN West-Brabant in Breda als bedrijfsadviseur voor investeringsbevordering. Hierbij hielp hij bedrijven bij het aantrekken van bancair en risicodragend vermogen.

  In november 1999 startte Schuitmaker het eigen adviesbedrijf Bureau voor Bedrijfsoverdracht en -Financiering (BBO&F) in Breda. Inmiddels werden circa 250 bedrijven met succes geholpen bij bedrijfsoverdracht en bedrijfsfinanciering. In de periode juli 2008 tot en met september 2010 werkte hij daarbij tevens op detacheringsbasis bij ministerie van Economische Zaken (Agentschap NL, voorheen SenterNovem) bij de uitvoering van krediet- en garantieregelingen.

  Schuitmaker is Register Adviseur Bedrijfsopvolging en gecertificeerd lid van de beroepsorganisatie BOBB (Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht). Hij is partner van Adcorporate, een landelijk netwerk van professionals op het gebied van aan- en verkoopbemiddeling van bedrijven. Schuitmaker publiceerde artikelen over bedrijfsoverdracht en is tevens auteur van een drietal boeken over dit onderwerp. Zijn laatste boek “Werken aan Waardestuwers, overwaarde en meerprijs” verscheen in februari 2017.