Focus op Erfrecht 2020-II

Informatie

Het erfrecht is springlevend en allerlei verwikkelingen geven weer aanleiding voor een aflevering van Focus op Erfrecht 2020-II. In deze cursus bespreken prof. mr. dr. (Bernard) Schols en mr. L.G.A.M. (Lucienne) van der Geld actuele onderwerpen op het gebied van erfrecht en gaan nader in op relevante recente rechtspraak.

Deze cursus is opgenomen eind oktober 2020.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:

  • bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in de jurisprudentie omtrent het erfrecht
  • kunt u deze ontwikkelingen toepassen in uw dagelijkse praktijk

Auteur

  • mr. L.G.A.M. van der Geld

    Lucienne van der Geld studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en volgde vervolgens onder meer de opleiding tot Estate Planner bij FBN Juristen. Momenteel is zij directeur van Netwerk Notarissen en docent Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is daarnaast redactielid van het Tijdschrift Erfrecht, columnist bij Vox en zij heeft een column over notariële zaken bij Nieuws & Co op Radio 1.  

  • prof. mr. dr. B.M.E.M. Schols

    Bernard Schols promoveerde in 2007 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een dissertatie over de executeur(-testamentair). Sinds 2004 is hij vennoot bij ScholsBurgerhartSchols Estate Planning te Nijmegen. Bernard Schols is een veelgevraagd spreker over erfrecht in brede zin en is onder meer als hoofdredacteur verbonden aan het tijdschrift Fiscale Berichten voor het Notariaat.