Focus op Erfrecht 2019-I

Informatie

Het erfrecht is springlevend en allerlei verwikkelingen geven ook in 2019 aanleiding voor een nieuwe aflevering van Focus op Erfrecht 2019-I. In deze cursus bespreken prof. mr. B.M.E.M. (Bernard) Schols en mr. L.G.A.M. (Lucienne) van der Geld relevante actuele onderwerpen op het gebied van erfrecht. Zij gaan daarbij in op de eigenwoningschenking, het uitleggen van testamenten, het erfrechtelijke rollenspel, erfrecht en wilsonbekwaamheid, geld uitlenen en nalatenschap en diverse opvallende rechtspraak. Na het volgen van deze interessante cursus heeft u weer voldoende handvatten om het erfrecht succesvol toe passen in uw praktijk.

Deze cursus is opgenomen in januari 2019.

Preview

Leerdoelen

Na het volgen van deze cursus:
•    bent u bekend met actuele jurisprudentie met betrekking tot eigenwoningschenking;
•    heeft u inzicht in belangrijke aandachtspunten bij het uitleggen van testamenten;
•    kunt u het erfrechtelijke rollenspel illustreren;
•    bent u bekend met actuele jurisprudentie op het gebied van erfrecht en wilsonbekwaamheid; 
•    heeft u inzicht in relevante uitspraken met betrekking tot uitgeleend geld en nalatenschap;
•    heeft u voldoende handvatten om het erfrecht succesvol toe te passen u uw eigen praktijk.

Auteur

  • prof. mr. B.M.E.M. Schols (hoogleraar Successierecht en Belastingen van rechtsverkeer Radboud Universiteit Nijmegen)

    Bernard Schols promoveerde in 2007 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een dissertatie over de executeur(-testamentair). Sinds 2004 is hij vennoot bij ScholsBurgerhartSchols Estate Planning te Nijmegen. Bernard Schols is een veelgevraagd spreker over erfrecht in brede zin en is onder meer als hoofdredacteur verbonden aan het tijdschrift Fiscale Berichten voor het Notariaat.

  • mr. L.G.A.M. van der Geld (directeur Netwerk Notarissen)

    Lucienne van der Geld studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en volgde vervolgens onder meer de opleiding tot Estate Planner bij FBN Juristen. Momenteel is zij directeur van Netwerk Notarissen en docent Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij is daarnaast redactielid van het Tijdschrift Erfrecht, columnist bij Vox en zij heeft een column over notariële zaken bij Nieuws & Co op Radio 1.