Cursusinformatie

Ondernemerschap en fiscale eenheid in de btw

Informatie: 

Het ondernemerschap neemt een centrale plaats in in de btw-wetgeving. Zonder de kwalificatie van ondernemer krijgt men de voorbelasting niet terug van de Belastingdienst. Verder kan alleen de ondernemer goederen verwerven uit andere EU-lidstaten of goederen importeren.  In deze cursus zal de docent ingaan op de vereisten voor het ondernemerschap en de gevolgen hiervan. Vervolgens komen het begin en einde van het ondernemerschap aan bod. De docent behandelt een aantal bijzondere gevallen. De cursus wordt afgesloten met het verschijnsel fiscale eenheid voor de btw. 

Deze cursus is geactualiseerd in juli 2017.

Preview video: 

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na afloop van deze cursus kunt u:
• inzichtelijk maken wie de ondernemer is voor de btw en wat de gevolgen zijn van het ondernemerschap;
• verduidelijken wanneer ondernemerschap en fiscale eenheid aan de orde is;
• problemen met ondernemerschap constateren en benoemen aan de hand van terugkerende thema’s;
• de koppeling naar de hedendaagse praktijk maken.
 

Auteur: 

mr. drs. J. Gruson

Mr. drs. John Gruson is btw-adviseur bij Deloitte Nederland en werkzaam op het wetenschappelijk bureau van Deloitte. Naast zijn advieswerk schrijft hij ook artikelen voor diverse tijdschriften en verzorgt annotaties bij jurisprudentie. John is recent gestart met zijn promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00