Cursusinformatie

Personenvennootschappen

Informatie: 

In deze cursus worden de hoofdlijnen van het geldende personenvennootschapsrecht, dus het recht betreffende de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV) behandeld. De cursus veronderstelt een basale kennis van dit onderdeel van het vennootschapsrecht: in zoverre is de cursus te zien als een opfris- en verdiepingscursus. Daarnaast wordt uitvoerig ingegaan op de actuele ontwikkelingen en komen kort de toekomstperspectieven van de personenvennootschap aan de orde.

Let op: deze cursus is oorspronkelijk ontwikkeld voor het pakket Advocatuur, en daardoor niet volledig op de fiscalist gericht. We hebben deze cursus wel in het fiscalistenpakket opgenomen omdat deze naar ons inzicht toch een relevante aanvulling op het pakket is.

Deze cursus is geactualiseerd in juli 2017.

Preview video: 

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na het volgen van deze cursus:

  • kunt u de historische- en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van de personenvennootschap beschrijven;
  • kunt u beoordelen of sprake is van een personenvennootschap;
  • kunt u de verschillende soorten personenvennootschappen van elkaar onderscheiden;
  • kunt u uw cliënten adviseren ten aanzien van de interne verhoudingen binnen een personenvennootschap;
  • kunt u uw cliënten adviseren ten aanzien van de risico’s van de externe verhoudingen van een personenvennootschap.
  • kunt u het proces van het aangaan en eindigen van een personenvennootschap begeleiden.
Auteur: 

mr. dr. A.J.S.M. Tervoort (advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn)

Arie Tervoort is sinds 1 januari 2016 als advocaat verbonden aan Pels Rijcken. Daarvoor was hij ruim 35 jaar als bedrijfsjurist/advocaat en later Chief Legal Officer werkzaam bij Anthos Amsterdam, het internationale family office van de familie Brenninkmeijer bekend van C&A. Daar heeft hij zich beziggehouden met een breed scala aan vooral ondernemings- en civielrechtelijke aangelegenheden, die doorgaans de vormgeving van de juridische structuur betroffen. Hij publiceert geregeld over ondernemingsrechtelijke onderwerpen. Ook is hij actief als docent op dit terrein bij het postacademisch onderwijs en bij congressen en cursussen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00