Cursusinformatie

De onzakelijke lening

Informatie: 

Sinds de onzakelijkeleningarresten van HR 25 november 2011 zijn we inmiddels ruim zes jaar en een flinke hoeveelheid rechtspraak verder. Hoewel de contouren van de onzakelijke lening inmiddels wel duidelijk zijn, is het leerstuk nog verre van uitgekristalliseerd. Er bestaat bijvoorbeeld nog veel onduidelijkheid over de fiscale gevolgen van een verlies op een onzakelijke lening in de terbeschikkingstellingssfeer en van een onzakelijke lening ‘opzij’. Een voor de praktijk belangrijke vraag is verder of een onzakelijke lening in familiaire relaties een schenking in de zin van de Successiewet kan zijn.

In deze tekstuele cursus zal mr. A.M.A. de Beer zowel de theorie als de praktijk rondom dit leerstuk uitvoerig behandelen.

Deze cursus is geactualiseerd in april 2018.

31 december 2019
Leerdoelen: 

Na het volgen van de cursus:

  • weet u wanneer er precies sprake is van een onzakelijke lening;
  • weet u wat de fiscale gevolgen zijn van het kwijtschelden van de onzakelijke lening;
  • kunt u stapsgewijs nagaan in welke categorie een onzakelijke lening moet worden ingedeeld;
  • weet u hoe de bewijslast is geregeld bij onzakelijke leningen;
  • weet u wat de gevolgen zijn van een zakelijke en een onzakelijke garantstelling;
  • kunt u aan de hand van een casus verschillende argumenten vormen omtrent de vraag of er wel of geen schenking is en wat de eventuele omvang van die schenking is.
Auteur: 

mr. A.M.A. de Beer

Mr. Almer M.A. de Beer is werkzaam bij het bureau vaktechniek fiscaal, Grant Thornton. Hij houdt zich vooral bezig met de fiscale problematiek bij ondernemers en dga's. Daarnaast publiceert hij geregeld in fiscale vakbladen en verzorgt hij fiscale cursussen.

Bel onze studieadviseurs
(030) 26 44 100

maandag 08:30–17:00
dinsdag 08:30–17:00
woensdag 08:30–17:00
donderdag 08:30–17:00
vrijdag 08:30–17:00